Zapalenie płuc - leczenie szpitalne, domowe

Choroby    
ocena

W każdym przypadku, gdy podejrzewa się zapalenia płuc oraz gdy lekarz postawi taką diagnozę, musi on dopasować leczenie indywidualnie do chorego. Co to oznacza? Zawsze zadaniem lekarza jest właściwa i rzetelna ocena ogólnego stanu pacjenta.

Zapalenie płuc - leczenie szpitalne, domowe

www.freeimages.com

W dużej mierze od tego zależy, gdzie będzie prowadzone leczenie – w domu pacjenta czy w szpitalu. W praktyce lekarskiej stosuje się ocenę ciężkości choroby w oparciu o opracowane wytyczne. Decyzję o miejscu leczenia pacjenta z zapaleniem płuc podejmuje się po zbadaniu i przeanalizowaniu czy u danej osoby występują tzw. niekorzystne czynniki rokownicze.

Do nich zalicza się zwiększoną liczbę oddechów na minutę (u zdrowego człowieka średnio jest to 17-18 oddechów na minutę, a za niekorzystną rokowniczo uważa się wartość 30 oddechów na minutę i więcej), niskie ciśnienie tętnicze krwi chorego (poniżej 90/60), podeszły wiek powyżej 65 lat oraz splątanie (nieprawidłowa orientacja związana z miejscem i czasem oraz z własną osobą). Jeśli u pacjenta nie stwierdza się żadnego z tych wyróżników, to zazwyczaj można prowadzić u niego terapię w warunkach ambulatoryjnych. Zaś odnotowanie 3 lub 4 z powyższych czynników wymaga hospitalizacji pacjenta.

Gdy terapię prowadzi się w domu chorego

Każdemu pacjentowi zaleca się, aby w trakcie trwania choroby leżał w łóżku i aby pił dużo wody. Dzięki temu działaniu zapobiega się ewentualnemu odwodnieniu. Osobom uzależnionym od nikotyny poleca się, aby unikały palenia papierosów. Podstawowymi lekami, których używa się w leczeniu zapalenia płuc, są antybiotyki. Jeśli przebieg choroby jest łagodny, pacjent został zakwalifikowany do leczenia w jego własnym domu, wówczas antybiotykiem z wyboru najczęściej jest amoksycylina. Lek ten przyjmuje się doustnie, zwykle co 8 godzin, czyli 3 razy na dobę. Istnieją grupy pacjentów, u których występują przeciwwskazania do stosowania tego antybiotyku. Wtedy wybiera się leki, tzw. drugiego rzutu – erytromycynę, klarytromycynę. Czas trwania leczenia zwykle wynosi tydzień. Zdarza się, że z różnych względów lekarz może wydłużyć przyjmowanie antybiotyku do 10 lub 14 dni.

Kiedy konieczna jest hospitalizacja…

W przypadku zakwalifikowania chorego do leczenia szpitalnego, po przeanalizowaniu czynników rokowniczych po raz wtóry ocenia się jego stan i w zależności od niego rozpoczyna się leczenie. W szpitalu pacjent będzie miał kontrolowaną temperaturę ciała, ciśnienie krwi, tętno, ilość oddechów na minutę oraz saturację. Większości chorym podawany jest tlen. Oczywiście leczenie znów opiera się na antybiotykoterapii. Pacjenci, których stan jest dobry, otrzymują antybiotyki podawane drogą doustną. Stosuje się wtedy dwa antybiotyki – amoksycyliną wraz z erytromycyną lub klarytromycyną. Jeżeli chory jest w stanie ciężkim, to podaje się mu leki dożylnie. Również wymagana jest wtedy kombinacja dwóch antybiotyków. Łączy się zatem podawanie amoksycyliny z kwasem klawulonowym lub jakiejś cefalosporyny wraz z erytromycyną lub klarytromycyną. Zwykle polepszenie stanu zdrowia pacjenta następuje w ciągu dwóch pierwszych dób leczenia.

UWAGA!

W przypadku leczenia ambulatoryjnego ważne jest, aby pacjenci zgłaszali się na wizytę do lekarza po około dwóch dobach przyjmowania antybiotyku w celu oceny przez lekarza stanu zdrowia danej osoby. Gdy okaże się, że stan pacjenta pogarsza się lub nie poprawia się, wówczas lekarz rozważa zmianę leku, konieczność wykonania dodatkowych badań, skierowanie pacjenta do szpitala.

Mieliście kiedyś zapalenie płuc? Wystarczyła kuracja domowa czy niestety skończyło się hospitalizacją? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =