Zespół antyfosfolipidowy – objawy

Choroby    
ocena

Zespół antyfosfolipidowy jest ściśle związany z obecnością w organizmie danej osoby przeciwciał antyfosfolipidowych. Przeciwciała te nie stanowią jednolitej grupy, ale można wśród nich wyróżnić antykoagulant toczniowy, przeciwciała antykardiolipinowe, przeciwciała przeciwko trombininie, przeciwciała przeciwko beta2-GPI. Ich wspólną cechą jest to, że te przeciwciała reagują z białkami obecnymi w osoczu krwi o pewnym powinowactwie względem fosfolipidów o ujemnym ładunku. Ich oznaczanie w celach diagnostycznych jest przydatne do najbardziej do rozpoznawania zespołu antyfosfolipidowego.

Zespół antyfosfolipidowy – objawy

sxc.hu

Mówi się nawet o tym, że oznaczenie ich jest czułym markerem tej patologii. Niemniej jednak ich obecność można wykryć także u chorych na toczeń układowy czy też u niektórych pacjentów z małopłytkowością o podłożu immunologicznym.

Istotą zespołu antyfosfolipidowego jest występowanie objawów zakrzepicy żylnej lub tętniczej oraz niepowodzeń położniczych, które są spowodowane działaniem przeciwciał antyfosfolipidowych.

Warto wiedzieć, że zespół ten najczęściej wykrywa się u stosunkowo młodych, dorosłych kobiet. Czasami jest to choroba samoistna, ale zdarzyć się może, iż wykryta zostanie u kogoś, kto już leczy się z powodu innej jednostki chorobowej. Ta druga sytuacja określania jest jako wtórny zespół antyfosfolipidowy i dosyć typowo pojawia się u pacjentów z toczniem układowym.

Jakie są objawy zespołu antyfosfolipidowego? Poza kryteriami laboratoryjnymi, które muszą być spełnione, aby w ogóle myśleć o postawieniu takiego rozpoznania u pacjenta, równie ważne są kryteria kliniczne. Często pierwsze niepokojące objawy związane są z tym, że młoda, na pozór zdrowa kobieta ma problemy ze szczęśliwym donoszeniem ciąży.

Najczęściej informacji takich dostarcza lekarzom wywiad z pacjentką, w trakcie, którego zwraca się uwagę na to, czy wystąpiły u kobiety poronienia. Ważne jest nie tylko stwierdzenie samego faktu, ale także taktowne ze strony lekarza zapytanie o ilość poronień, tydzień ciąży, w którym one nastąpiły. Trzeba także zapytać, czy udało się ustalić ich przyczynę. Okazuje się, że aż u 8 na 10 kobiet z zespołem antyfosfolipidowym wystąpiły niepowodzenia położnicze.

Drugi aspekt, na który zwraca się uwagę przy stawianiu rozpoznania to obecność i udokumentowanie zakrzepicy naczyń, może ona dotyczyć zarówno epizodów zakrzepicy w naczyniach tętniczych, jak i żylnych czy włosowatych. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę. Często pierwsze manifestacje choroby mogą dotyczyć skóry pacjentki, na której obecny może być objaw tzw. siności siateczkowatej. Jak to często bywa w przebiegu różnych chorób reumatologicznych u pacjentek w okresie różnie długim przed rozpoczęciem diagnostyki, może wystąpić objaw Reynauda. Nierzadko zdarza się, że w obrazie klinicznym odnotowuje się objawy, które przemawiają za zapaleniem toczącym się w obrębie stawów.

Czy znacie kogoś kto cierpiał na tę chorobę? Jakie objawy u siebie zaobserwował? Wypowiedzcie się!

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =