Zespół Aspergera - objawy, diagnoza

Choroby    
ocena

Zespół Aspergera z ang. Asperger Syndrome (AS) został niedawno oddzielony od autyzmu i PDD. Widziany poprzez kryteria DSM-IV (klasyfikacja zaburzeń psychicznych „Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego” - APA), obejmuje objawy wybrane spośród podstawowych cech autyzmu.

Zespół Aspergera - objawy, diagnoza

photoxpress.com

1. Jakościowe uszkodzenie w zakresie społecznej interakcji, np.:

- widoczne uszkodzenia umiejętności w posługiwaniu się zachowaniami niewerbalnymi takimi jak wymiana spojrzeń, ekspresja mimiczna, pozycje ciała oraz gesty w celu regulacji społecznej interakcji;

- niepowodzenia w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami stosownie do poziomu rozwoju;

- brak spontanicznego dążenia do dzielenia z innymi przyjemności, zainteresowań lub osiągnięć i odwzajemniania społecznego lub emocjonalnego.

2. Jakościowe uszkodzenia w zakresie komunikacji, np.:

-niezdolność do niewerbalnej komunikacji za pomocą gestów czy mimiki, mimo braku opóźnienia w mowie, a nawet przy wyjątkowo dobrym jej rozwoju;

- widoczne ograniczenia w zdolnościach inicjowania lub podtrzymywania rozmowy;

- dosłowne, literalne rozumienie i używanie języka;

-brak zróżnicowanych, spontanicznych zabaw w udawanie lub społecznych zabaw naśladowczych.

3. Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności np.:

- zaabsorbowanie jednym lub kilkoma z nich z nienormalną intensywnością i zogniskowaną uwagą.

- sztywne trzymanie się specyficznych, niefunkcjonalnych rutyn i rytuałów;

- manieryzmy ruchowe, takie jak trzepotanie lub wykręcanie rąk lub palców czy złożone ruchy całego ciała;

- uporczywe zajmowanie się częściami obiektów.

Polski przekład tego wydawnictwa ukazał się w 2008 roku pt: „Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR.” Obecnie trwają prace nad DSM - V, którego pojawienie się jest planowane na maj 2013.

Christopher Gillberg w swojej publikacji z 1989 roku zaproponował sześć kryteriów diagnostycznych, różniących się od wyznaczników DSM-IV i ICD-10:

1. Poważne zaburzenia wzajemnych interakcji społecznych (przynajmniej dwóch z poniższych):

· niezdolność do uczestniczenia w interakcjach z rówieśnikami;

· niechęć do uczestniczenia w interakcjach z rówieśnikami;

· słabe rozumienie wskazówek społecznych;

· zachowania niewłaściwe pod względem społecznym i emocjonalnym.

2. Całkowite zaabsorbowanie wąskim kręgiem zainteresowań (przynajmniej jedno z poniższych):

· wykluczenie innych zainteresowań;

· lgnięcie do tego co powtarzalne;

· większe wykorzystanie pamięci, niż rozumienia.

3. Powtarzające się rutynowe zachowania lub rytuały (przynajmniej jedno z poniższych):

· angażujące siebie samego w różnych aspektach życia;

· angażujące innych.

4. Problemy z mową i językiem (przynajmniej trzy z poniższych):

· ich opóźniony rozwój ;

· nadzwyczajnie perfekcyjny język ekspresyjny;

· formalny, pedantyczny język;

· dziwaczna prozodia, osobliwa charakterystyka głosu;

· defekt rozumienia języka, obejmujący niewłaściwą interpretację znaczeń literalnych (dosłownych) oraz domyślnych.

5. Problemy w zakresie komunikacji niewerbalnej (przynajmniej jedno z poniższych):

· ograniczone używanie gestów;

· nieporadna mowa ciała;

· ograniczona lub niewłaściwa ekspresja twarzy;

· osobliwe „obojętne” spojrzenie.

6. Ruchowa niezdarność.

Zetknęliście się kiedyś z Zespołem Aspergera? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =