Zespół Aspergera u dorosłych - objawy

Choroby    
ocena

Nasza wiedza o syndromie Aspergera poszerza się każdego dnia, dlatego od niedawna jest on oddzielony od takich schorzeń jak autyzm czy PDD. W świecie nauki coraz częściej mówi się o rosnących szansach osób z AS na samodzielne życie w rodzinie, społeczeństwie czy środowisku zawodowym. Zaistniałe przez syndrom Aspergera deficyty osoba taka świetnie kompensuje płynącymi z niego korzyściami.

Zespół Aspergera u dorosłych - objawy

photoxpress.com

Jednym z podstawowych objawów AS jest nietypowe zainteresowanie jakimś określonym tematem z niezwykłą wręcz intensywnością. Zadziwiające zdolności matematyczne, informatyczne czy fizyczne, ponadprzeciętna umiejętność skupiania się, precyzja i motywacja otworzą niejedne drzwi, pozwalając wspiąć się wysoko w danej dziedzinie. Wiele osób z syndromem Aspergera nie zostało nigdy zdiagnozowanych lub zostały zdiagnozowane niepoprawnie.

Osoby z AS mają często zaburzenia motoryczne, przez co bywają niezdarne fizycznie i manualnie. Mogą mieć problem z tańcem, pływaniem czy prowadzeniem samochodu. Mogą być niewrażliwe, bądź nadwrażliwe na światło, dźwięk lub temperaturę ze względu na zaburzenia integracji sensorycznej. W otoczeniu mogą uchodzić za ekscentryków, o sztywnym zachowaniu iinnym widzeniu świata. Dla niektórych brak przyjaźni stanowi duży problem, ponieważ nie zawsze czytelne są próby nawiązania jej swoimi sposobami.

Osoba zAS ma skłonności do wymuszania bardzo sztywnych reguł na sobie i otoczeniu. Zasady te dotyczą mających nastąpić zdarzeń i czynności, ich kolejności i sposobu ich wykonania. Osoba taka może nie odczuwać potrzeby dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami. Osoby z AS mają też kłopot z myśleniem twórczym i konkretnym. Nie zrozumieją aluzji, metafory, ironii czy abstrakcyjnego żartu, biorąc je dosłownie. W nieelastycznym, pozbawionym empatii środowisku może to być przyczyną kłopotów i nieporozumień. Osoby z syndromem Aspergera mówią z reguły bardzo formalnie i zasadniczo, monotonnym tonem, czasem nietypowo akcentując głoski. Mogą sprawiać wrażenie prowadzenia informacyjnego monologu, a nie konwersacji.

UWAGA!

Mimo zdarzających się zmian nastrojów czy napadów depresji i niepokoju, potrafią jednak znakomicie się zaadoptować do otoczenia. Osoby z AS, podobnie jak wielu z nas, lubią zwyciężać i być pierwsze, ciężko znosząc porażki i krytykę. Uczą się one porozumiewać w znany nam sposób, współpracować z innymi i chcą być pomocne. Mają przecież silnie rozwiniętą potrzebę skończenia raz rozpoczętego zadania!

Znacie kogoś, kto chorował na Zespół Aspergera? Czym się on objawiał? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
1.54
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =

Tytuł brzmi "Na czym polega diagnozowanie zespołu Aspergera u dorosłych?", a w tekście nie znalazłem ani jednego zdania, które by na to pytanie odpowiadało! Mam większość cech tu wymienionych - czy to oznacza, że już jestem zdiagnozowany? Raczej nie.

~ / 2012-11-27 20:50:14
oceń komentarz: (0) (0)