Zespół metaboliczny - co to jest, objawy

Choroby    
ocena
Według statystyk – co piąty dorosły Polak cierpi na zespół metaboliczny, a zatem ten problem dotyka około 6 milionów obywateli naszego kraju. Warto jak najwięcej o nim mówić, aby uświadomić wszystkim, że można temu zespołowi zapobiec poprzez stosowanie w codziennym życiu zasad zdrowego stylu życia.

Zespół metaboliczny - co to jest, objawy

photoxpress.com

Skala problemu i profilaktyka

Główny nacisk w tym wypadku położony jest na posiadanie odpowiednich nawyków żywieniowych. Chodzi tu o spożywanie produktów w odpowiednich ilościach, regularnie oraz dopasowanie ich kaloryczność do wieku, płci i wykonywanego zawodu. Ważne jest, aby ograniczać pokarmy zawierające tłuszcze zwierzęce, a zastąpić je tłuszczami roślinnymi, dbać o obecność w codziennym menu owoców i warzyw.

Profilaktyka zespołu metabolicznego jest jednocześnie profilaktyką chorób układu krążenia i cukrzycy, czyli nabytków cywilizacyjnych. Wśród zaleceń ogromną rolę odgrywa utrzymywanie odpowiedniej masy ciała i walka z otyłością. W tym celu duży nacisk kładziony jest na to, aby zwiększać aktywność fizyczną ludzi. Ruch i umiarkowany wysiłek mają dobroczynny wpływ na organizm każdego człowieka, jeśli są obecne codziennie.

Do zapobiegania zespołowi metabolicznemu i stosowania zasad zdrowego trybu życia niech zachęca nas fakt, iż to właśnie opisane powyżej niefarmakologiczne metody są podstawą leczenia tego zespołu.

Zgodnie z definicją…

Aby mówić o zespole metabolicznym, muszą zostać spełnione określone kryteria. Nieodłączną składową tego zespołu jest otyłość brzuszna. Rozpoznaje się ją na podstawie obwodu talii mierzonego w centymetrach. Gdy przekracza on 80 centymetrów u kobiet, a 94 centymetry u mężczyzn, można rozpoznać otyłość brzuszną. Oczywiście mowa jest tu o normach stosowanych dla mieszkańców państw Europy.

Otyłość brzuszna jest podstawowym kryterium, ale aby mówić o zespole metabolicznym wymagane jest spełnienie jeszcze przynajmniej dwóch spośród czterech kryteriów. Pierwsze z nich to podwyższony poziom triglicerydów we krwi powyżej 150mg/dl. Drugim jest obniżone stężenie „dobrego cholesterolu” HDL do wartości poniżej 40 mg/dl u kobiet, a 50mg/dl u mężczyzn. Trzecim wyróżnikiem jest leczenie się z powodu zdiagnozowanego nadciśnienia tętniczego krwi, bądź też stwierdzenie podwyższonych jego wartości – ciśnienia skurczowego powyżej wartości 130 mmHg lub rozkurczowego powyżej 85 mmHg. Czwarta cecha dotyczy zaburzeń metabolizmu glukozy w postaci jej podwyższonego stężenia – wartości 100mg/dl i więcej, w pomiarze z osocza krwi na czczo lub wystąpienie u pacjenta cukrzycy typu 2.

Jak wyglądają objawy zespołu metabolicznego?

Oczywiście objawy związane są z poszczególnymi patologiami, które wchodzą w skład tego zespołu. Otyłość brzuszna i nadmierna masa ciała ewidentnie są objawami opisującymi tych chorych. Nadmiernie rozwinięta tkanka tłuszczowa i jej nagromadzenie w okolicach brzucha wysuwają się jako dominujące odchylenie od normy przy badaniu fizykalnym pacjenta. Zaburzenia metabolizmu glukozy mogą przebiegać bezobjawowo. Cukrzyca typu 2 rzadziej niż cukrzyca typu 1 daje symptomy w postaci wzmożonego pragnienia, częstszego oddawania moczu, osłabienia czy senności. Zwykle jej podejrzenie nasuwają wykonane badania okresowe. Podobnie odchylenia w zakresie gospodarki lipidowej wykrywane są poprzez badania laboratoryjne. Nadciśnienie tętnicze długo może nie dawać żadnych symptomów, zaś gdy takowe wystąpią, najczęściej są to bóle głowy, zaburzenia widzenia, bezsenność.

Został u Was zdiagnozowany zespół metaboliczny? Podzielcie się swoją historią.

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =