Zespół zamknięcia - co to, przyczyny

Choroby    
ocena

Syndrom zamknięcia (zespół zamknięcia) w języku francuskim nazywany jest: "maladie de l'emmuré vivant", czyli „choroba zamurowanego żywcem”. Charakteryzuje pacjentów, którzy zachowują pełną przytomność oraz świadomość, jednak nie są w stanie wykonywać jakichkolwiek ruchów. Stan ten spowodowany jest całkowitym paraliżem prawie wszystkich mięśni szkieletowych.

Zespół zamknięcia - co to, przyczyny

sxc.hu

Paraliż jest efektem uszkodzenia w obrębie pnia mózgowego. To właśnie w nim zniszczeniu ulega brzuszna część mostu. Chory nie ma możliwości ani poruszania się, ani wydawania z siebie jakichkolwiek dźwięków. Jedyną formą kontaktu osoby sparaliżowanej ze światem zewnętrznym jest poruszanie gałkami ocznymi oraz mruganie powiekami. Należy zaznaczyć, że zdolność rozumowania i kojarzenia są całkowicie zachowane.

Przyczyn powstania zespołu zamknięcia może być wiele. Wymienia się:

efekt stosowania leków w nadmiernych ilościach;

choroby układu krążenia;

urazy mózgu;

udar niedokrwienny;

udar krwotoczny;

zniszczenie komórek nerwowych (głównie ich mielinowych osłonek).

Niestety na dzień dzisiejszy nie istnieje skuteczna metoda leczenia syndromu zamknięcia. W przeszłości podejmowano próby leczenia za pomocą elektrod mających za zadanie stymulować pracę mięśni. To z kolei miało wpływać pozytywnie na proces ich regeneracji.

UWAGA!

Istnieje również metoda leczenia przyczynowego. Polega ona na pomaganiu choremu w nauce sposobów komunikacji z otoczeniem zewnętrznym. Niestety, efekty nie są zadowalające. Około 90% chorych osób mimo wszystko umiera, i to w przeciągu około 3-4 miesięcy od momentu powstania uszkodzenia mózgu. Zdolność powrotu posiadanych przed zdarzeniem zdolności motorycznych mięśni jest bardzo rzadka, jednak nie niemożliwa.

Zetknęliście się kiedyś z zespołem zamknięcia? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =