Żylaki przełyku – przyczyny

Choroby    
ocena

Żylaki przełyku powstają jako konsekwencja występowania nadciśnienia wrotnego. Z kolei powodem, patologią, która wywołuje występowanie nadciśnienia wrotnego najczęściej jest marskość wątroby. Dużo częściej ta choroba spotykana jest u mężczyzn. W etiologii marskości wątroby ogromną rolę odgrywa nadużywanie alkoholu przez pacjenta. Ponadto często w patogenezie biorą udział przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby.

Żylaki przełyku – przyczyny

sxc.hu

Marskość może się także wiązać z zaburzeniami metabolicznymi. Ogólnie warto wiedzieć, że marskość wątroby jest definiowana jako uogólnione uszkodzenie miąższu wątroby, które w konsekwencji doprowadza do włóknienia i zmian w zakresie architektoniki narządu. Jak już wspomniano powyżej w przebiegu marskości wątroby dochodzi do rozwoju nadciśnienia wrotnego, które to jest bezpośrednią przyczyną powstania żylaków przełyku. Żylaki te uważa się za specyficzne połączenia między żyłą wrotną a żyłą główną górną.

Dlaczego warto mówić o żylakach przełyku? Chociażby z tego powodu, że mogą one ulec pęknięciu i doprowadzić do krwotoku z żylaków przełyku. Uważa się, że takie krwawienia odpowiedzialne są za od 10 do 30 procent przypadków krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Niestety są one dość niebezpieczne dla zdrowia a nierzadko i życia pacjenta. Tak do końca nie można przewidzieć, u którego pacjenta dojdzie do takiego krwotoku. Niemniej jednak niektóre stany zwiększają ich prawdopodobieństwo. Wśród nich wylicza się bardzo zaawansowaną postać niewydolności wątroby, żylaki, które są rozległe bądź duże, a także spożywanie w nadmiernych ilościach alkoholu.

Bardzo dobrze by było, gdyby udało się w dość wczesnym stadium rozwoju żylaków wykonać u pacjenta badanie endoskopowe. Można by wówczas było zastosować metody lecznicze w trakcie endoskopii, które stanowiłyby niewątpliwie bardzo ważne działanie w obrębie profilaktyki pierwotnej. W jej ramach także pacjentowi można zlecić przyjmowanie leków z grupy beta-blokerów. Trzeba wyraźnie podkreślić, że to właśnie badanie endoskopowe stanowi podstawę rozpoznania żylaków przełyku. Po obejrzeniu żylaków ocenia się ich wielkość i wygląd, które stanowią podstawę do klasyfikacji.

Do pierwszego stopnia zaliczane są pojedyncze żylaki, które nie układają się w kolumny. Drugi stopień stanowią niewielkie żylaki, ale te już tworzą kolumny. Następny stopień to żylaki, które są duże, układają się w kolumny, ale nie powodują zamknięcia światła przełyku. Natomiast ostatni stopień to duże żylaki wypełniające światło przełyku.

UWAGA!

Jak wygląda krwotok z żylaków przełyku? Najczęściej pacjenci zgłaszają się z powodu wystąpienia u nich masywnych krwawych wymiotów. Mogą także wymiotować skrzepami krwi. Rzadziej w tym wypadku pacjenci podają, że wystąpiły u nich smoliste stolce. Konieczna jest szybkie udzielenie pomocy pacjentowi, która pozwoli przede wszystkim wyrównać zaburzenia hemodynamiczne, zatamować krwotok i wykonać badanie endoskopowe.

Czy znacie kogoś kto cierpiał na tę chorobę? Jakie leczenie zastosowano? Czy było skuteczne? Wypowiedzcie się!

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =