Udogodnienia dla pracownic w ciąży

Ciąża    
ocena

Każda kobieta powinna mieć możliwość realizowania się zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Decyzja o zajściu w ciążę nie powinna automatycznie oznaczać rezygnacji z kariery zawodowej, to czy kobieta chce pracować w ciąży powinno zależeć od jej samopoczucia i stanu zdrowia.

Udogodnienia dla pracownic w ciąży

pixabay.com

Kodeks pracy przewiduje szereg udogodnień dla pracujących ciężarnych, które muszą zostać zapewnione kobiecie przez pracodawcę. Niestety nie każdy szef  patrzy przychylnym okiem na przyszłe mamy, traktując ciążę jako komplikację i konieczność reorganizacji pracy w firmie. Takie podejście pracodawcy jest niedopuszczalne, dlatego każda kobieta powinna znać swoje prawa i twardo je egzekwować.

Przywileje dla kobiet w ciąży

Po pierwsze żadna ciężarna nie powinna obawiać się o utratę pracy. Artykuł 177 Kodeksu pracy  zakazuje bowiem wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę w okresie ciąży, jak również w okresie urlopu macierzyńskiego. Od tego zakazu można odstąpić jedynie gdy:

- zachodzą przyczyny, uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, pod warunkiem uzyskania zgody zakładowej organizacji związkowej reprezentującej interesy pracownika;

- w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

W przypadku umowy zawartej na czas określony, która uległaby zakończeniu po upływie trzeciego miesiąca  ciąży, ulega ona automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu.

Kobiety które chcą pracować do porodu są ponadto chronione szeregiem przepisów pracowniczych:

- Art. 176  K.p - zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,

- Art. 178 K.p - zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz (bez zgody kobiety) poza stałym miejscem pracy;

- Art. 179 K.p - konieczność przeniesienia do innej pracy kobiety w ciąży:

a) wówczas gdy wykonuje ona pracę wzbronioną dla kobiet w ciąży

b) w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać dotychczasowej pracy (niezależnie od okresu ciąży),

c) w przypadku, gdy przeniesienie do innej pracy jest związane z obniżeniem wynagrodzenia na czas trwania ciąży przysługuje dodatek wyrównawczy;

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 1996 roku.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =

Polecamy