Case study - co to, na czym polega?

Edukacja    
ocena

Case study to analiza jakiegoś przypadku, oparta na informacjach w postaci historii lub opisu sytuacji. Uczestnicy szkolenia na podstawie dostarczonych danych, własnych badań treści oraz dyskusji nad nimi, poszukują przyczyn zaistniałego stanu rzeczy i rozwiązań problemów.

Case study - co to, na czym polega?

sxc.hu

Z punktu widzenia przygotowania szkolenia metoda jest skomplikowana i wymaga dużego zaangażowania trenera, od przygotowania dobrych materiałów po poprawną analizę. Bardzo ważne jest również odpowiednie kierowanie dyskusją, w taki sposób, by zrealizować cele szkoleniowe i przekazać uczestnikom zasady, do których odnosi się dany przypadek. Rolą szkoleniowca jest zachęcanie do pogłębiania wniosków i wymiany opinii wraz z ich uzasadnieniem.

Ważne, by treści studium przypadku dobierać tak, żeby istniał związek z sytuacjami znanymi uczestnikom i można było uzasadnić ich przydatność praktyczną. Nie mniej istotne jest wyraźne podkreślanie tych punktów styczności. Takie uświadamianie osobom szkolonym zasadności stosowania metody case study podnosi ich zaangażowanie, co zwiększa skuteczność techniki.

Case study pozwala rozwijać różnorodne kompetencje, np. stosowanie znanych zagadnień teoretycznych w praktyce, myślenie analityczne, umiejętność poszukiwania informacji, podejmowanie decyzji, twórcze myślenie, zdolności komunikacyjne, itp. W zależności od celów szkolenia, czyli tego, które umiejętności mają być kształtowane, dobiera się odpowiednią odmianę i treść konkretnego przypadku.

Z uwagi na założenie o wysokiej skuteczności kształtowania kompetencji menadżerskich poprzez pracę na realnych sytuacjach, metoda studium przypadku jest często stosowana podczas szkoleń przeznaczonych dla osób posługujących się takimi umiejętnościami.

Case study może doskonale sprawdzić się tam, gdzie zazwyczaj treści przekazywane są w formie wykładu. Możliwość przełożenia abstrakcyjnych idei na język praktyki podnosi skuteczność uczenia się. Podana w formie realistycznej historii sytuacja, która dobrze obrazuje założenia treści teoretycznych do przekazania, jest dalece bardziej przyswajalna dla osób szkolonych niż formuła wykładowa. Jeśli istnieją ku temu warunki, warto rozważyć tego typu rozwiązanie.

Profesjonalne opracowanie materiałów do case study można przeprowadzić na kilka sposobów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z realnych sytuacji np. historii dotyczących firm obecnych na rynku. Jednocześnie osoby mające szeroki zakres wiedzy i doświadczenia mogą pokusić się o stworzenie autorskiej, fikcyjnej sytuacji do analizy lub prawdziwą dostosować do potrzeb szkolenia.

Braliście kiedyś udział w case study? Jeśli tak - jakie mieliście wrażenia? To dobra metoda? Podzielcie się opiniami.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =

Polecamy