Certyfikat ECDL - co to jest, co daje?

Edukacja    
ocena

ECDL, czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) jest poświadczeniem posiadanych umiejętności w zakresie użytkowania komputera oraz korzystania z różnych programów na określonym poziomie. Do najbardziej popularnych należą certyfikaty potwierdzające znajomość aplikacji Word, Excel, PowerPoint czy baz danych. Ów certyfikat uznawany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej często bywa nazywany komputerowym prawem jazdy.

Osoba zainteresowana zdobyciem tego certyfikatu powinna zgłosić się do jednego z centrów egzaminacyjnych, działających w każdym województwie w Polsce. Należy pamiętać, że egzaminy mogą przeprowadzać jedynie certyfikowani egzaminatorzy w instytucji, która ma status certyfikowanego laboratorium ECDL.

Procedura zdobycia tego certyfikatu obejmuje w pierwszej kolejności wykupienia Europejskiej Karty Umiejętności Komputerowych tzw. EKUK, na której egzaminator będzie wpisywał zaliczenie każdego z siedmiu egzaminów, które należy zaliczyć w ciągu 3 lat od chwili nabycia tej karty. Pierwszy sprawdza wiedzę teoretyczną z zakresu informatyki na wybranym poziomie, zaś pozostałe sześć dotyczą praktycznych umiejętności obsługi programów. Po zaliczeniu wszystkich egzaminów uzyskuje się ważny bezterminowo certyfikat ECDL. Osoby, które przygotowują się do zdobycia tego dokumentu, otrzymują materiały, które obejmują materiał wymagany do zaliczenia egzaminu. Kursant może wybrać jedną z trzech możliwości przygotowania się do egzaminu. Może on być poprzedzony nauką podczas tradycyjnego cyklu szkoleniowego, korzystaniem z platformy e -learningowej lub formy mieszanej (warsztaty oraz e -szkolenie).

Zdobycie tego certyfikatu możliwe jest po uiszczeniu opłaty za każdy z siedmiu egzaminów. Na szczęście, zdarza, że można ich uniknąć czy zapłacić mniej, biorąc udział w szkoleniach refundowanych z funduszy unijnych. Z brakiem owego finansowego czynnika mamy najczęściej do czynienia w sytuacji, gdy szkolenie jest skierowane do osób w wieku 45+. Uzasadnia się faktem, że umiejętność obsługiwania komputera w zakresie korzystania z najważniejszych programów jest czynnikiem, przesądzającym o zatrudnieniu osób z tej grupy wiekowej.

Szczegółowe informacje na temat centrów szkoleniowych egzaminatorów, egzaminów oraz ich kosztów można znaleźć na stronie www.ecdl.pl.

Co myślicie o takim certyfikacie? To dobra inwestycja? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =