Co to jest, na czym polega kurs maklerski?

Edukacja    
ocena

W skrócie praca maklera polega na przekazywaniu zleceń klientów na giełdę oraz ocenianie, czy są one zgodne z obowiązującymi zasadami giełdy. Oprócz tego zajmuje się on analizowanie tego rynku oraz przygotowywaniem rekomendacji. Posiadając odpowiednią licencję może zajmować się doradztwem.

Co to jest, na czym polega kurs maklerski?

sxc.hu

- na terenie naszego kraju obowiązują następujące, polskie licencje: maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego. W wyżej wymienionych tytułów najbardziej znaczącym jest doradca inwestycyjny. Jako jedyny może służyć szeroko rozumianą radą swoim klientom indywidualnym jak i firmom;

- maklerem może zostać osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz zdała egzamin;

- w trakcie szkolenia kandydat na maklera zdobywa wiedzę, obejmującą szereg zagadnień, związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Oprócz tego musi orientować się w obowiązującym ustawodawcę. Udział w kursie maklerskim jest wskazany, choć z drugiej strony organizujące je firmy nie biorą odpowiedzialności za wyniki na egzaminie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przyszły makler przygotowując się do egzaminu, musi opanować bardzo dużą partie materiału;

- egzaminy na maklerów organizowane są przez przez Komisję Nadzoru Finansowego. Najczęściej odbywa się to dwa razy w roku, przy czym termin ogłaszany jest 90 dni przed egzaminem. Składa się z trzech etapów, przy czym etap drugi i trzeci można zdawać trzykrotnie. Do najtrudniejszych należy egzamin na doradcę inwestycyjnego. Jednocześnie jest on uważany za najbardziej prestiżowe stanowisko maklerskie. Przed przystąpieniem do egzaminów należy uiścić opłatę manipulacyjną.

UWAGA!

Jeśli chodzi o koszty, to przygotowanie się do pełnienia funkcji maklera jest niezwykle drogą inwestycją. Udział w szkoleniach wiąże się z wydatkiem dobrych kliku tysięcy złotych.

Czy braliście kiedyś udział w takim kursie? Jak go oceniacie? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =