Czy warto studiować za granicą?

Edukacja    
ocena

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zwiększyły się możliwości studiowania za granicą. Obecnie student decydujący się na taki naukowy wyjazd ma wiele możliwości do wyboru.

Czy warto studiować za granicą?

sxc.hu

Smak studiowania za granicą warto poznać z kilku powodów:

- wymiana studencka może stać się jedyną w swoim rodzaju intelektualną przygodą. Celowa napisałam, że „może”. Wydaje mi się, że w tym przypadku bardzo ważna jest intencja, z jaką wyjeżdżamy. Jeśli chodzi nam tylko o miłe spędzenie czasu za granicą, to na swój sposób będzie to strata czasu i pieniędzy. Dlaczego? Ponieważ taki wyjazd daje możliwości poznania dorobku naukowego (i kadry naukowej) goszczącej nas uczelni w określonej dziedzinie. Nie oznacza to, że widzę coś złego w zwiedzaniu czy poznawaniu kultury danego kraju. Element ten zajmuje ważne miejsce w tych programach i przybliżanie tych wartości stanowi jeden z jego celów. Tyle, że często odnoszę wrażenie, że wspomnienia z wymiany bardzo często ograniczają się tylko do tego aspektu;

- wymiana studencka to także życiowa przygoda, która nieraz potrafi wyzwolić ukryty w studencie potencjał samodzielności. Uczy radzenia sobie w trudnych czy zaskakujących sytuacjach. Sprawia, że uczestnik nabiera odwagi do podejmowania nowych wyzwań. Jeden z moich kolegów po powrocie z wymiany studenckiej, zdecydował się na odbycie praktyk w Ambasadzie RP w jednym z państw Azji;

- fakt studiowania za granicą można umieścić w swoim CV. Niewątpliwie, będzie to potwierdzenie naszych kompetencji językowych czy umiejętności miękkich takich jak: kreatywne i twórcze myślenie, kompetencje organizatorskie. Ukażesz się również jako osoba, która nie boi się wyzwań;

- większość osób biorących udział w tych projektach podkreśla fakt doskonalenia umiejętności językowych. W ciągu półrocznego pobytu w obcym kraju można zrobić niesamowite postępy, jeśli chodzi o wzbogacenie słownictwa i „załapanie” akcentu czy intonacji;

- planując taki wyjazd należy się liczyć z kosztami, które są uzależnione od tego, gdzie zdecydujemy się wyjechać. W większości wymian wypłacane jest specjalne stypendium. Jednak w większości przypadków jest to tylko wsparcie finansowe, związane z kosztami podróży i pobytu za granicą. Z założenia rzadko się zdarza, aby pokryło one pełne koszty studiowania za granicą. Reasumując, bez wkładu własnego raczej się nie można skorzystać z tego rodzaju ofert edukacyjnych. Chyba, że wybierzemy „tańsze” państwo, wtedy stypendium może pokryć większą część wydatków lub uda się znaleźć wyjątkową propozycję wymiany studenckiej.

UWAGA!

Do najbardziej popularnych wymian studenckich należy program Erasmus. Udział w nim umożliwia wyjazd do krajów UE, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Chorwacji, Szwajcarii i Turcji. Działa również CEEPUS, czyli Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich. W tym wypadku można studiować w następujących krajach: Albania, Austria, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry oraz Mołdawia. Aplikacja odbywa się w języku angielskim.

Czy uważacie, że warto studiować za granicą? Jeśli tak, to w jakim kraju? Wyraźcie swoją opinię w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =

Polecamy