Czy warto zapisać dziecko do szkoły muzycznej?

Edukacja    
ocena

Szkołę muzyczną możemy określić jako instytucję edukacyjną kształcącą w zakresie muzyki. Model kształcenia przewiduje trzy stopnie: szkołę podstawową (I stopień), średnią (II stopień) oraz uczelnię wyższą (akademia muzyczna).

Czy warto zapisać dziecko do szkoły muzycznej?

photoxpress.com

Poziom podstawowy nastawiony jest przede wszystkim na umuzykalnianie. Nauka trwa cztery lub sześć lat. Przyjmowani są kandydaci od 6. do 16. roku życia. Zazwyczaj przeprowadza się rekrutację w oparciu o specjalne testy. „Badanie przydatności” odbywa się co roku. Sprawdzane są uzdolnienia muzyczne oraz predyspozycje do nauki gry na danym instrumencie.

Przygotowania do kolejnego stopnia modelu kształcenia obejmują na poziomie szkoły podstawowej naukę gry na wybranym instrumencie. Zajęcia odbywają się podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem dwa razy w tygodniu. Oprócz zajęć praktycznych prowadzone są również teoretyczne: w klasach młodszych rytmika oraz kształcenie słuchu, w klasach starszych - również kształcenie słuchu oraz audycje muzyczne. Poza tym istnieje możliwość gry między innymi w orkiestrze oraz śpiewu w chórze.

Szkoła muzyczna II stopnia trwa także sześć lat. Jej uwieńczeniem jej egzamin dyplomowy, a w efekcie - otrzymanie tytułu zawodowego. Do szkoły mogą kandydować osoby w wieku 10-21 lat na podstawie konkursu, czyli zdawanego egzaminu wstępnego, obejmującego część teoretyczną i praktyczną. Nie jest więc tak, że absolwenci szkoły I stopnia stają się automatycznie uczniami szkoły muzycznej II stopnia.

UWAGA!

Muzyczne szkoły średnie obejmują różne wydziały: instrumentalny (w każdej szkole, zawód: muzyk - instrumentalista), wokalny (zawód: muzyk - wokalista), rytmiczny (zawód: nauczyciel rytmiki) oraz lutniczy (muzyk - lutnik). W szkole II stopnia kontynuowane są lekcje indywidualne z instrumentem, zajęcia ze śpiewu, a także szereg przedmiotów teoretycznych. Realizowane jest kształcenie ogólne. Oczywiście ogólnokształcące szkoły II stopnia przeprowadzają egzamin maturalny. Na tym poziomie uczniowie dużo koncertują, występują nie tylko jako soliści, ale również w zespołach, orkiestrze lub w chórze.

Średnie wykształcenie muzyczne (innymi słowy zdana matura), a także odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności są podstawą do podjęcia kształcenia w akademii muzycznej. Do wyboru są studia licencjackie oraz magisterskie.

Kształcenie muzyczne przewiduje również edukację w szkołach o specjalnym charakterze: szkołach policealnych kształcących muzyków, szkołach kształcących w obrębie różnych dziedzin artystycznych oraz w edukacji chóralnej.

Myślicie o wysłaniu swojego dziecka do szkoły muzycznej? A może sami jesteście absolwentami takiej szkoły? Podzielcie się swoimi doświadczeniami, opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =

Polecamy

Zabawy plastyczne dla dzieci

Zabawy plastyczne dla dzieci

Agnieszka Gradowska

Case study - co to, na czym polega?

Case study - co to, na czym polega?

Katarzyna Aleksandrzak

Cel szkolenia BHP

Cel szkolenia BHP

Katarzyna Aleksandrzak