Distance learning - co to jest, czy warto?

Edukacja    
ocena

Distance learning oznacza uczenie się i nauczanie na odległość. Generalną zasadą tego typu edukacji jest pewna, większa lub mniejsza, odległość pomiędzy uczniem a nauczycielem oraz wolny dostęp do wiedzy, gdzie szkolony decyduje o tym, czego chce się uczyć. Dlatego też, nauczanie na odległość określa się również otwartym.

Distance learning - co to jest, czy warto?

photoxpress.com

D-learnig różnicują formy komunikacji, jakie służą przekazowi treści. Jedną z odmian distance learningu są kursy korespondencyjne. Ta forma jest bardzo szeroko znana i praktykowana do dziś, a jej początków upatruje się już w końcu XVII wieku. Obecnie, oferta kursów korespondencyjnych jest bardzo bogata. W ten sposób możemy uczyć się języków, umiejętności zawodowych, a także wielu zdolności służących rozrywce i rekreacji, jak taniec, joga czy judo. Podczas kursów korespondencyjnych, praca odbywa się na zasadzie dostarczania kursantowi materiałów (tradycyjną pocztą) w określonych odstępach czasu. Przesyłka może obejmować podręczniki, płyty audio lub wideo, zeszyty ćwiczeń. Osoba szkolona samodzielnie zapoznaje się z treściami, ćwiczy ich praktyczne zastosowanie.

Często praktykuje się odsyłanie wypełnionych zadań do nauczyciela, celem kontroli postępów i korekty błędów. Kurs może być zakończony egzaminem odbywającym się stacjonarnie, co jakiś czas, dla grup chętnych uczestników. Co więcej, kursy tego rodzaju udostępniają możliwość kształcenia się w ramach trybu eksternistycznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W toku nauki zdaje się poszczególne egzaminy, przed najbliższą Centralną Komisją Egzaminacyjną. Zaliczenie wszystkich wymaganych przedmiotów pozwala na uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły średniej.

UWAGA!

Warto też pamiętać, że metody d-learningowe dzielą się na synchroniczne i asynchroniczne. Synchroniczne to takie, które pozwalają na interakcję pomiędzy uczestnikami kursu a szkoleniowcem w tym samym czasie, mimo dzielącej ich odległości (np. wideokonferencje, niektóre formy e-learningu). Asynchroniczne będą te rodzaje nauczania, w których komunikacja uczeń - nauczyciel zachodzi z odstępem czasowym, jak dzieje się to w przypadku kursów korespondencyjnych.

Rodzajem edukacji na odległość są również radia i telewizje edukacyjne. W swojej pierwotnej wersji były transmitowane poprzez tradycyjne przekaźniki, dziś możemy z nich korzystać także za pośrednictwem internetu. Podcasting, webcasting, rozwiązania e-learningowe, wideokonferencje, to tylko część narzędzi komunikacji, jakimi dysponuje obecnie technologia. Dzięki takiej mnogości rozwiązań d-learnig może przybierać wiele form, a intensywność interakcji pomiędzy szkolonymi a nauczycielem będzie zróżnicowana, w zależności od wybranych narzędzi.

A co Wy myślicie na ten temat? Wierzycie w skuteczność distance learningu? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =