Dofinansowania z UE a obowiązek promocji

Edukacja    
ocena

Na wszystkich firmach, instytucjach czy podmiotach, które korzystają ze wsparcia funduszy unijnych do realizacji projektów (np. szkolenie, warsztaty czy inwestycja), spoczywa obowiązek prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej. Jej celem jest wyraźne poinformowanie jak największej liczby osób, że przedsięwzięcie sfinansowano ze środków unijnych. Jednak trzeba umieć to robić z głową.

Bezwzględną koniecznością w ramach działań promocyjnych jest umieszczanie logotypów i informacji o współfinansowaniu z funduszy unijnych na jak największej liczbie szeroko rozumianych podmiotów, które zostały zakupione na potrzeby realizacji projektu. W takim ujęciu zakupionym podmiotem będzie komputer, usługa wynajęcia sali na czas trwania szkolenia czy gadżet w formie długopisu. Na każdym z nich trzeba umieścić odpowiednie oznaczenie. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o oznaczenie siedziby korzystającego ze środków europejskiech. Zobowiązany jest on do powieszenia odpowiedniej tablicy przy głównym wejściu.

W związku z tym w celu ujednoliceniu systemu promocji funduszy unijnych stworzono szereg zasad, które regulują ten rodzaj polityki informacyjnej. Są one zawarte w dokumencie nazywanym Strategią Komunikacyjna Funduszy Europejskiech, zaś każdy z programów operacyjnych dysponuje własnymi wytycznymi. w omawianym zakresie. Przewiduje ona dwa warianty: podstawowy i minimalny. Pierwszy stosowany jest do oznaczania dużych materiałów promocyjnych, zaś drugi do małych form. Różnica oznakowania polega na liczbie symboli i informacji, które muszą zostać uwzględnione, zgodnie z wytycznymi. Korzystający z tych środków zobligowani są także do umieszczania odgórnie narzuconych logotypów. Również powinny się one znaleźć na wszelkiej dokumentacji, związanej z projektem. Reasumując, działania promocyjne, które należy podjąć, są uzależnione od wysokości otrzymnanej dotacji (kwota w wysokości 500 tysięcy euro), wielkości i rodzaju materiału czy gadżetu promocyjnego. Należy pamiętać, że istenieją druki, na których - na mocy prawa - nie wolno umieszczać żadnych znaków graficznych.

UWAGA!

Kolejnym z wymogów Strategii Komunikacyjnej Funduszy Europejskich jest informowanie o wszelkich działaniach prowadzonych w ramach projektu. Zakłada się, że opinia publiczna powinna otrzymać jak najwięcej wiadomości na temat przedsięwzięcia. Proces ten rozpoczyna się na etapie ogłaszania naboru do projektu, który musi zostać ogłoszony w mediach.

A co Wy myślicie na ten temat? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =

Polecamy