Edukacja ekologiczna - co to jest, cele, zadania

Edukacja    
ocena

Edukacja ekologiczna to szereg działań skierowanych do wszystkich grup społecznych. Jej głównymi celami są uwrażliwienie człowieka na otaczające środowisko przyrodnicze. Tym samym doprowadzenie do zmian w społecznie oraz indywidualnej rozumianej świadomości ekologicznej. Konsekwencją powinno być wprowadzanie właściwych zachowań i nawyków na wielu poziomach, sprzyjających realizacji wizji zrównoważonego rozwoju.

Edukacja ekologiczna - co to jest, cele, zadania

photoxpress.com

Edukacja ekologiczna prowadzona jest przez szereg instytucji, m.in. parki narodowe oraz krajobrazowe. Wiele propozycji skierowanych jest do dzieci, młodzieży oraz studentów. Zakłada się, iż sposób myślenia o relacjach człowiek - przyroda należy zacząć modelować jak najwcześniej. Nie brakuje również propozycji skierowanych do osób dorosłych. Tworzone są ośrodki dydaktyczno-naukowe, które dysponują szeregiem narzędzi, potrzebnych do realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Pod tym pojęciem kryje się harmonijny rozwój, uwzględniający szeroko rozumiane potrzeby obu stron, czyli człowieka i środowiska.

Jest to także próba pokazania, że istnieją możliwości, dzięki którym można np. prowadząc działalność gospodarczą, troszczyć się o naturę. Zajęcia prowadzone są w wspomnianych wyżej ośrodkach dydaktycznych oraz w terenie. Powstają ścieżki i trasy edukacyjne z tablicami informacyjnymi, punkty widokowe, które są wykorzystywane podczas prowadzenia warsztatów. Wydawalnie są parkowe publikacje (informatory, foldery, przewodniki), których celem jest zaprezentowanie walorów przyrodniczych danego terenu oraz przekazywanie wiedzy, dotyczącej idei ekologii i ochrony środowiska. Instytucje te organizują konkursy, plenery artystyczne czy festyny. Adresatami szkoleń są także przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciele różnych branż gospodarczych oraz grup zawodowych.

Szkolenia z edukacji ekologicznej organizują również stowarzyszenia i fundacje, które często w statutach mają zapis o propagowaniu idei zrównoważonego rozwoju. W tym przypadku zajęcia bardzo często są prowadzone przez osoby pracujące społecznie na rzecz wolontariatu, choć z drugiej strony postępuje zjawisko profesjonalizacji zatrudnionej kadry. Jednak jedni i drudzy są pasjonatami omawianych zagadnień i lubią pracę z ludźmi. Udział w szkoleniach czy warsztatach jest bezpłatny lub wiąże się z uiszczeniem niewielkiej kwoty Podobnie jak w wyżej najwięcej propozycji skierowanych jest do dzieci i młodzieży. Ich zakres charakteryzuje dużą różnorodnością tematyczną. Począwszy od poznawania świata przyrody i rządzących nim zasad, a skończywszy na zajęciach z recyklingu. Uczestnicy wykonują wiele ćwiczeń oraz prowadzą obserwacje omawianych w trakcie szkolenia zjawisk. Mają również możliwość skorzystania z specyficznego sprzętu, którym raczej nie dysponują placówki szkolne. Ze swej strony organizatorzy często dysponują odpowiedni zapleczem logistycznym, m. in. zapewniając możliwości skorzystania z noclegów oraz wyżywienia. Specjalne dla nauczycieli organizowane są szkolenia, których celem jest przyswojenie umiejętności nauczania o ekologii czy ochronie środowiska. Efektem udziału w zajęciach jest otrzymanie odpowiedniego certyfikatu.

Kolejny podmiotami, które mogą edukować z tego zakresu, są samorządy lokalne. Wynika to z zapisu o prowadzeniu rozwoju w sposób, uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju. Coraz częściej mamy do czynienia ze szkoleniami z edukacji ekologicznej, które odbywają się w miejscu zatrudnienia. Chodzi o wpajanie odpowiednich nawyków korzystania ze środowiska, z jakim wiąże się wykonywanie określonej pracy. W ramach edukacji ekologicznej przewidziano również szkolenia dla organizatorów turystyki czy właścicieli bądź osób, pracujących w agroturystyce. Zajęcia czy warsztaty poruszające zagadnienia o omawianym charakterze znajdują się także w ofertach: ogrodów botanicznych, arboretów, Lasów Państwowych czy na terenie ogrodów zoologicznych.

A jaka jest Wasza opinia na temat edukacji ekologicznej? Czekamy na komentarze!

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =

Polecamy