Edukacja muzealna - definicja, cele

Edukacja    
ocena

Pod pojęciem kryje się szeroko rozumiana polityka, mając na celu prowadzenie różnego rodzaju form edukacyjnych na bazie posiadanych eksponatów, istniejącej infrastruktury czy współpracy z innymi instytucjami. Z założenia działania te powinny być skierowane do wszystkich zainteresowanych osoby, niezależnie od wieku, statusu czy przynależności etnicznej. Jednak z przeprowadzonych badań wynika, że w niektórych przypadkach dostęp jest ograniczony.

W polskich muzeach nadal najczęściej spotykaną forma edukacji jest zwiedzanie tych placówek, z możliwością skorzystania z usług przewodnika. Dominują wystawy czasowe i stałe, przy czym zmienił się sposób prezentowania eksponatów. Coraz częściej wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania technologiczne, dzięki czemu ekspozycje zyskują na atrakcyjności. Przykładem takiej placówki jest Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie zwiedzający mają bezpośredni kontakt z prezentowaną, historyczną rzeczywistością. Do minimum ograniczono korzystanie ze szklanych gablot. Oprócz tego realizowany sposób przekazywania wiedzy zakłada wykorzystywanie przez zwiedzających prawie wszystkich zmysłów. Placówki muzealne starają się również wykorzystywać w swoich projektach nowoczesne medium, jakim jest internet. Jedną z instytucji, która umożliwia wirtualne zwiedzanie swojej siedziby i znajdujących się w nim zbiorów, jest muzeum w Pszczynie. Należy również wspomnieć o platformach edukacyjnych, które z założenia mają pełnić funkcję podobną e - learningu.

Oferta edukacyjna muzeów obejmuje wiele atrakcyjnych form. Organizowane są warsztaty, szkolenia, prelekcje, koncerty czy lekcje muzealne. Na tym tle niezwykle interesująco prezentują się skanseny, ponieważ dysponują one starą, zabytkową infrastrukturą, która umożliwia zorganizowanie np. warsztatów robienia chleba, prezentacji gry na instrumentach ludowych czy odtworzenia zajęć w dawnej szkole. W największym stopniu aktywna edukacja muzealna skierowana jest do dzieci i młodzieży (od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej). Z przeprowadzonych badań wynika, że za mało jest propozycji przeznaczonych dla rodzin czy takich szczególnych środowisk jak ludzie niepełnosprawni czy przedstawiciele mniejszości etnicznych. Muzea udostępniają zainteresowanym osobom posiadane zbiory biblioteczne czy bazy danych. W ramach działalności statutowej wydane są rmateriały edukacyjne m. in. publikacje popularnonaukowe, foldery, przewodniki.

A jaka jest Wasza opinia na temat edukacji muzealnej? Czekamy na komentarze!

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =