Edukacja przyrodniczo-leśna - szkolenia

Edukacja    
ocena

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) prowadzi szeroko rozumianą edukację leśną. Jest ona adresowana do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzone działania mają na celu upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym oraz zrównoważonej gospodarce leśnej.

Edukacja przyrodniczo-leśna - szkolenia

photoxpress.com

Instytucjami, które są odpowiedzialne za prowadzenie edukacji są nadleśnictwa. Dysponują one infrastrukturą oraz pracownikami, którzy zajmują się szeroko rozumianą edukacją. Osoby zainteresowane przeprowadzeniem takich zajęć (najczęściej są to szkoły) powinny zgłosić się do siedziby nadleśnictwa i poinformować o chęci uczestnictwa w warsztatach. W praktyce wygląda to tak, ze zostaje im przydzielona osoba prowadząca zajęcia. Mogą się one odbyć na miejscu lub w terenie.

Pierwsza opcja wiąże się z przeprowadzeniem ich w izbie edukacji przyrodniczej bądź w innym miejscu do tego wyznaczonym (np. szkółka leśna). Zajęcia w terenie najczęściej odbywają się na specjalnie do tego celu stworzonych ścieżkach edukacyjnych. Przy odpowiednio oznaczonej trasie umieszczone są tablice informacyjne, dotyczące funkcji lasu, działań prowadzonych przez leśników czy ochrony przyrody oraz wiaty edukacyjne (tzw. zielone klasy). Ze ścieżek dydaktycznych można także korzystać na terenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych (LKP), czyli miejsc niezwykle cennych przyrodniczych. Przykładem jest m. in. Puszcza Białowieska. W strukturach Lasów Państwowych działają również inne podmioty, które zajmują się edukacją. Należą do nich ośrodki edukacji leśnej, parki oraz ogrody dendrologiczne.

UWAGA!

Jak wcześniej wspomniano, najczęściej z tych form bezpłatnej edukacji korzystają dzieci i młodzież szkolna. Jednak wszelkie działania podejmowane przez PGL LP skierowane są do wszystkich grup społecznych, ponieważ las jest dobrem wspólnym. Reasumując, każda zainteresowana osoba czy instytucja może skorzystać z edukacji przyrodniczo-leśnej. Pozostaje jedynie kwestia ustalenia formalnych warunków przeprowadzenia zajęć, czyli terminu, ilości osób, tematyki czy pozostałych atrakcji (np. ogniska w lesie).

Co myślicie o takim szkoleniu? Bylibyście zainteresowani? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =

Polecamy

Zabawy plastyczne dla dzieci

Zabawy plastyczne dla dzieci

Agnieszka Gradowska

Case study - co to, na czym polega?

Case study - co to, na czym polega?

Katarzyna Aleksandrzak

Cel szkolenia BHP

Cel szkolenia BHP

Katarzyna Aleksandrzak