Egzamin wstępny na ASP - jak wygląda, na czym polega?

Edukacja    
ocena

Akademia Sztuk Pięknych jest wyższą szkołą, która kształci na kierunkach związanych ze sztukami plastycznymi.Egzaminy na poszczególne kierunki są podobne iskładają się z kilku etapów, podczas których kandydat musi zdobyć odpowiednią ilość punktów. Egzaminy odbywają się na zasadzie konkursu. Po każdym etapie eliminowana jest kolejna grupa kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganego minimum punktów. Na studia zostają przyjęte osoby,które przeszły wszystkie trzy etapy egzaminu i uzyskały odpowiednią ilość punktów za każde zadanie.

Egzamin wstępny na ASP - jak wygląda, na czym polega?

sxc.hu

Pierwszy etap to przegląd i ocena teczki, czyli prac kandydata. W zależności od wybranego kierunku teczka powinna zawierać określoną ilość prac malarskich i rysunkowych, a na kierunku rzeźba oraz konserwacja rzeźby dodatkowo kandydat musi przedstawić 2-3 prace rzeźbiarskie. Dla przykładu kandydaci na architekturę wnętrz na ASP w Krakowie, zobowiązani są złożyć teczkę zawierającą minimum 6 prac w kolorze, wykonanych dowolną techniką, 20 prac rysunkowych (studyjnych) oraz ok. 10 prac będących dowodem zainteresowania kandydata wybranym kierunkiem studiów. Maksymalny rozmiar prac powinien wynosić 100 x70 cm. Prace prezentowane przez kandydata powinny być czytelnie podpisane oraz datowane. Do drugiego etapu przystępują tylko te osoby, których prace zostały ocenione pozytywnie.

Kolejnym etapem jest egzamin praktyczny obejmujący serię zadań rysunkowo - malarskich. Kandydat przynosi na egzamin praktyczny własne materiały: 5 arkuszy brystolu, blok papieru o formacie A3, farby, spoiwa, pędzle, ołówki, węgiel rysunkowy, gumkę do zmazywania. Na kierunku rzeźba oraz konserwacja rzeźby oprócz egzaminu z rysunku kandydaci muszą wykonać studium głowy w glinie oraz kompozycję rzeźbiarska na inny zadany temat.Trzecim etapem jest egzamin teoretyczny, rozmowa kwalifikacyjna bądź autoprezentacja. Autoprezentacja ma na celu poznanie zdolności intelektualnych oraz zainteresowań kandydata, a rozmowa kwalifikacyjna i egzamin teoretycznysprawdzają jego wiedzę z zakresu kultury, historii sztuki, literatury kierunkowej orazwiedzy związanej z wybranym kierunkiem studiów.

Pod spodem krótki opis egzaminów obowiązujących na poszczególne kierunki studiów na ASP (szczegółowe informacje na temat rekrutacji zamieszczane są na stronach internetowych uczelni).

- Architektura wnętrz - zasady przyjęć: I etap: przegląd i ocena prac kandydata - min. 6 prac w kolorze, 20 prac rysunkowych oraz ok. 10 prac świadczących o zainteresowaniach kandydata wybranym kierunkiem studiów; II etap: egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo, ćwiczenia specjalistyczne; III etap: egzamin teoretyczny, na którym sprawdzana jest wiedza kandydata w zakresie architektury wnętrz i projektowania.

- Grafika - zasady przyjęć: I etap: przegląd i ocena prac kandydata; II etap: egzamin praktyczny - seria zadań rysunkowo-malarskich z natury, kompozycje z wyobraźni; III etap: egzamin teoretyczny.

- Konserwacja i restauracja dzieł sztuki -I etap: przegląd teczki, ocena prac kandydatów; II etap: egzamin praktyczny, malarstwo - studium martwej natury, rysunek - studium aktu oraz kompozycja malarska z wyobraźni na zadany temat; III etap: egzamin teoretyczny

- Malarstwo -zasady przyjęć: Ietap: przegląd i ocena prac kandydata; II etap: egzamin praktyczny: studium malarskie z natury /martwa natura/; dwa studia rysunkowe z natury /w tym studium postaci/; kompozycja malarska na zadany temat; III etap: egzamin teoretyczny/autoprezentacja

- Rzeźba -zasady przyjęć: I etap: przegląd i ocena prac kandydata; II etap: egzamin praktyczny - rysunek z natury, studium głowy w glinie, kompozycja rzeźbiarska na zadany temat; III etap: egzamin teoretyczny/autoprezentacja

- Scenografia - zasady przyjęć: I etap: przegląd i ocena prac kandydata; II etap: egzamin praktyczny -studium rysunkowe, studium malarskie z natury, projekt wydarzenia teatralnego na dany temat (technika dowolna), projekt scenografii do danego tekstu, kompozycja, III etap: egzamin teoretyczny: sprawdzian wiedzy z zakresu kultury materialnej, literatury kierunkowej, teatru, filmu oraz bieżących wydarzeń kulturalnych i wiedzy związanej ze specyfiką kierunku studiów/autoprezentacja

- Sztuka mediów

Specjalizacje: Multimedia, animacja, fotografia artystyczna, fotografia reklamowa

Zasady przyjęć: I etap: teczka z pracami kandydata, II etap:egzamin praktyczny sprawdzający uzdolnienia artystyczne kandydata, etap III: autoprezentacja

- Tkanina i ubiór

Specjalizacje: projektowanie tkaniny, projektowanie dzianiny, projektowanie ubioru, projektowanie druku na tkaninie, tkanina unikatowa

Zasady przyjęć: etap I:przeglądu prac kandydata: 5 prac malarskich, 10 rysunków i ok. 5 o charakterze zbieżnym z kierunkiem; etap II: egzamin praktyczny - rysunek, malarstwo, kompozycja; etap III: egzamin teoretyczny ustny - historia sztuki, wzornictwo, kultura wiedza o świecie współczesnym

- Wzornictwo - zasady przyjęć: I etap: egzamin praktyczny - część rysunkowa i konstrukcyjna; II etap: przegląd i ocena prac kandydatów; III etap: egzamin teoretyczny/autoprezentacja

Marzycie o studiach na ASP? Jaki kierunek najbardziej by Was interesował? Dlaczego? Podzielcie się opiniami.

OCENA
2.86
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =

W tym roku zdawałam na Sztukę Mediów na warszawską ASP, jeśli ktoś chciałby przeczytać moją relację z przebiegu egzaminów, zapraszam tutaj: https://girlinartschool.wordpress.com/

~ Girl In Art School / 2015-09-11 00:06:25
oceń komentarz: (1) (2)