Formy e-learningu

Edukacja    
ocena

W dobie Internetu przybywa szkoleń, które wykorzystują możliwości, jakie stawarza ta technologia. Nic, więc dziwnego, że e-learning staje się coraz bardziej popularną formą zdobywania i przekazywania wiedzy.

Formy e-learningu

pixabay.com

Oto kilka rodzajów e-learningu:

- szkolenia asynchroniczne są najbardziej popularną formą e-learningu. Dzięki nim można się uczyć we swoim tempie. Uczestnik może korzystać z szeregu narzędzi, które znajdują się na stronie internetowej. Są to grupy dyskusyjne, fora i czaty. Umożliwia to kontaktowanie z prowadzącymi zajęcia oraz pozostałymi uczestnikami. Jeśli chodzi o materiały dydaktyczne, to są one dostępne w formie elektronicznej. Warto również zaznaczyć, że każda osoba, która bierze udział w szkoleniu synchronicznym posiada własne konto. Dostęp do wszystkich informacji jest możliwy po zalogowaniu się. Przy tej formie mogą pojawić się duże problemy z motywacją. Poza tym trzeba być niezwykle zdyscyplinowanym;

- szkolenia synchroniczne – w odróżnieniu od szkoleń asynchronicznych ważny jest czynnik czasu. W praktyce oznacza to, że zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym. Dzięki wykorzystaniu Internetu możliwe jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczestnikami i trenerem. Warto wspomnieć o psychologicznym aspekcie tej formy e-learningu. Uczestnicy zobligowani są do zalogowania się o określonej godzinie. Narzędzia, które mają do dyspozycji słuchacze są takie same jak w wyżej opisanych szkoleniach;

- blended-learning – jest to model mieszany, w którym mamy dwa elementy. Pierwszym z nich są klasyczne zajęcia, zaś drugim szkolenie typu e-learning. Ten rodzaj nauczania wzmacnia motywację uczestników. Wynika to z faktu, że czasie trwania kursu zostają nawiązane więzi psychologiczne. Trener nie jest wirtualną, lecz konkretna osobą, do której można potem zwrócić się o pomoc, np. na czacie. Z doświadczeń firm organizujących tego rodzaju szkolenia wynika, że procent osób rezygnujących z nich jest dużo mniejszy. Oczywiście, w porównaniu do szkoleń asynchronicznych;

- korzystanie z baz danych, których coraz więcej można znaleźć w Internecie również można uznać za rodzaj e-learningu. Podobnie jak online supprt, czyli uczenie się i przekazywanie informacji (np. wysyłanie biuletynów) przez fora dyskusyjne.

Czy korzystaliście kiedyś z e-learningu? Uważacie, że może to być skuteczna forma nauczania? Zapraszam do wypowiadania się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =