Fundacja Nauki Polskiej - co to jest, czym się zajmuje?

Edukacja    
ocena

Dzięki Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wielu przedstawicieli środowiska naukowego w Polsce ma możliwość zdobycia finansowych środków na prowadzenie badań. Oprócz tego organizacja ta przyznaje nagrody oraz stypendia. Jest również wydawcą publikacji naukowych oraz aktywnym uczestnikiem współpracy międzynarodowej.

Fundacja Nauki Polskiej - co to jest, czym się zajmuje?

sxc.hu

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej powstała w 1991 roku. Zaliczana jest do jednych z największych organizacji pozarządowych non profit. Środki finansowe, którymi dysponuje przeznaczone są na realizację celów statutowych, związanych ze wspieraniem nauki. Nie pochodzą one z środków budżetowych.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest koordynatorem wielu ciekawych projektów badawczych, przeznaczonych dla przedstawicieli środowiska naukowego w Polsce. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej organizacji. Znajduje się tam lista aktualnie trwających konkursów. Co ważne, rozdzielanie środków finansowych, mających na celu wspieranie rozwoju nauki w Polsce odbywa się w ramach konkursu (subwencje, nagrody, stypendia), w oparciu o metodę peer-review, czyli ocenę osiągnięć uczestników konkursów Fundacji przez naukowców. Warto pamiętać, że chcąc aplikować o te granty należy dysponować udokumentowanym dorobkiem naukowym, np. publikacje czy udział w badaniach.

Od 1992 roku przyznawane są Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jej laureatami są wybitni uczeni, którzy swoją naukową działalnością wnoszą wkład w postęp cywilizacyjny Polski i świata. Od 2011 roku Nagrodę można otrzymać w czterech obszarach tematycznych. Są to: nauki o życiu i o Ziemi, nauki chemiczne i o materiałach, nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie oraz nauki humanistyczne i społeczne. Do konkursu mogą zostać zgłoszone także osoby, które mieszkają poza granicami kraju (posiadają udokumentowane kontakty naukowe z Polską) oraz obcokrajowcy (warunkiem jest udokumentowanie osiągniecia dokonanego na terenie RP lub zajmujący się tematyką polską). Fundacja przyznaje również Polsko-Niemiecką Nagrodę Copernicus. Jej laureatami są osoby zaangażowane w budowanie współpracy naukowej pomiędzy Polską i Niemcami.

UWAGA!

Fundacja na rzecz Nauki angażuje się w działalność wydawniczą poprzez finansowanie oraz współfinansowanie publikacji naukowych. Oprócz tego prowadzi również działalność międzynarodową. W jej ramach współpracuje z kilkunastoma placówkami naukowymi spoza granic Polski.

Czy mieliście jakąś styczność z Fundacją Nauki Polskiej? W jakich okolicznościach? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =