Fundraising - co to jest, na czym polega? Szkolenia z fundraisingu

Edukacja    
ocena

Fundraising polega na pozyskiwaniu źródeł finansowania statutowych celów organizacji, zdobywania dla niej usług i przedmiotów o charakterze bezzwrotnym. Oznacza to otrzymywanie tych dóbr od tzw. darczyńców, donatorów. Jest to szczególnie ważny aspekt działalności organizacji pozarządowych i kulturalnych, dla których kłopoty finansowe stanowią szarą rzeczywistość. W odpowiedzi na tą problematykę ukonstytuował i spopularyzował się zawód fundraisera, czyli osoby profesjonalnie zajmującej się pozyskiwaniem potrzebnych środków. Szkolenia z fundraisingu obejmują więc szeroki zakres zagadnień związanych z tymi działaniami.

Fundraising - co to jest, na czym polega? Szkolenia z fundraisingu

photoxpress.com

Program szkoleń fundraisingowych składa się najczęściej z kilku bloków tematycznych. Ze względu na pewną nowość w profesjonalizacji podejścia do spraw fundraisingu, zajęcia rozpoczyna się od wprowadzenia w tematykę i precyzyjnego zdefiniowania obszaru działań fundraisingowych. Dobrą metodą jest też zapoznanie uczestników z osiągnięciami, które mają za sobą organizacje działające w krajach, w których fundraising jest już rozwiniętą i znaną praktyką. Ważne tematy dotyczą również rozumienia, na czym polega praca fundraisera i w jaki sposób tworzy się stanowiska pracy dla takich osób.

Kolejnym wątkiem podejmowanym podczas szkoleń są kwestie konstruowania strategii fundraisingowej dla konkretnej organizacji. Należy podkreślić fakt, że strategia powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb i charakteru podmiotu. Za odpowiednią strategią idą konkretne działania w postaci adekwatnych metod pozyskiwania środków i to właśnie te zagadnienia warto omówić szczególnie dokładnie. Dobrze jest też pozostawić miejsce na ewentualną wymianę doświadczeń uczestników w zakresie korzystania z tych metod. Takie praktyczne informacje mają zazwyczaj ogromną wartość edukacyjną.

Następną istotną kwestią jest sztuka prowadzenia odpowiedniego dialogu i szeroko pojętej komunikacji z potencjalnymi i już zdobytymi darczyńcami. Bardzo ważne jest położenie nacisku na umiejętność przyjmowania odmowy i odpowiedniego zamykania nieudanych transakcji. Podobnie jak w handlu, potencjalny klient może kiedyś do nas wrócić, warto więc zadbać o to, by reakcja na jego odmowę była co najmniej równie uprzejma, jak na akceptację propozycji.

UWAGA!

Szeroki dział zagadnień obejmuje planowanie i prowadzenie działań public relations dla organizacji. Odpowiednie strategie wizerunkowe bywają podstawowym kryterium dla chęci współpracy ze strony donatorów.

Co myślicie o szkoleniach z fundraisingu? A może braliście w jakimś udział? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =

Polecamy