Gry na szkoleniach - po co, przykłady

Edukacja    
ocena

Gry i symulacje to zestaw narzędzi aktywizujących podczas szkoleń. Są połączeniem cech studium przypadku z techniką odgrywania ról. Mimo pewnych zastrzeżeń, jakie ma wobec nich część trenerów, są świetną metodą nauczania. Warunkiem jest jednak umiejętne ich stosowanie. Przede wszystkim, treść gry musi być adekwatna do celów, jakie zostały postawione przed szkoleniem.

Gry na szkoleniach - po co, przykłady

photoxpress.com

Chodzi o to, by symulacja nie stała się jedynie rozrywką, a takie ryzyko istnieje, jeśli będzie jej towarzyszyło nadmierne oderwanie od realnych sytuacji dotyczących uczestników szkolenia. Olbrzymim plusem metod symulacyjnych jest to, że skłaniają one szkolonych do głębszego zaangażowania i czasem wręcz silnie emocjonalnego przeżywania doświadczanych wydarzeń. Odpowiednio przeprowadzone, pozwolą na świadomą samoocenę postaw i zachowań uczestników.

Traktowane jako wstęp do szkolenia, gry i symulacje pozwalają na kompleksowe spojrzenie na uszczegóławiane później treści. Są żywym doświadczeniem, w odniesieniu do którego łatwiej kolejno rozwijać poszczególne elementy nabywanej wiedzy.

Metody te są także doskonałym narzędziem oceny stylu działania osób szkolonych oraz rzeczywistego poziomu ich umiejętności. W takiej symulowanej rzeczywistości zdobywa się znacznie bardziej rzetelne informacje o tych cechach, niż od samych uczestników lub ich przełożonych. Co więcej, rozegranie podobnej symulacji pod koniec sesji szkoleniowej, może pozwolić na obserwację faktycznych zmian, które zaszły w tych obszarach podczas szkolenia. Może to być podstawą do późniejszego szacowania efektywności używanych technik.

Zalet stosowania metody gier i symulacji jest wiele. Obecnie można spotkać bardzo rozbudowane ich wersje, wspierane programami komputerowymi lub całkowicie na nich bazujące. To, co stanowi o skuteczności tych technik, to ważność wynikających z nich wniosków dla osób szkolonych. Dobrze, by gry odbywały się w warunkach jak najbardziej podobnych do tych, z którymi uczestnik ma do czynienia na co dzień, w realnych warunkach pracy. Ewentualnie w takich, z jakimi ma mieć kontakt w bliskiej przyszłości – jeśli szkolenie obejmuje podnoszenie kompetencji w celu zmiany stanowiska, poszerzenia zakresu obowiązków itp. Istotne jest również, żeby podawane uczestnikom instrukcje były skonstruowane w taki sposób, by wykluczyć ewentualne rozbieżności pomiędzy faktycznymi celami jakie zakładają, a możliwością ich interpretacji. Na koniec, niezbędne jest omówienie przebiegu gry i wspólne wyciągnięcie wniosków.

A co Wy myślicie na ten temat? Gry na szkoleniach to dobra metoda? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =