Gry symulacyjne na szkoleniach

Edukacja    
ocena

Gry symulacyjne to szczególna odmiana gier decyzyjnych, bardzo złożonych i opartych na szerokim wachlarzu materiałów (papierowych, komputerowych, plansz, rekwizytów itp.). Ich zadaniem jest jak najbardziej realne oddanie zasad panujących na rynku oraz w otoczeniu organizacji i nauczanie uczestników poprzez działanie w tych wirtualnych realiach. Gracze mogą zarządzać symulowanymi firmami, podejmować różnorodne decyzje, które, jak w życiu, wpływają na dalsze losy ich przedsięwzięcia. W ten sposób doskonale szkoli się w zakresie kompetencji dotyczących organizacji i zarządzania projektami, produkcją, planowania i zarządzania zespołami, komunikacji oraz wielu innych dziedzin bazujących na umiejętnościach miękkich.

Gry symulacyjne mogą być projektowane w oparciu o cele i założenia, jakie stawia klient, mogą być też modyfikacjami już istniejących. Równie często korzysta się z gotowych produktów, co odbywa się poprzez zakup licencji, know-how i wszelkich niezbędnych materiałów (rekwizytów, scenariuszy, arkuszy kalkulacyjnych). Jako przykłady gier symulacyjnych przedstawię krótkie opisy trzech spośród nich, o których informacje udostępniają w swoich ofertach firmy realizujące tego typu produkty.

Transaction game - gra symulacyjna służąca podnoszeniu kwalifikacji w obszarze strategii negocjacyjnych. Jest to jedno lub dwudniowa sesja rozgrywki, polegająca na konkurowaniu (przy jednoczesnym wymogu współpracy w pewnych obszarach) kilku firm inwestycyjnych. Walczą one o tytuł MegaInwestora, przedsiębiorstwa, które osiągnie największy majątek. Uczestnicy podejmują decyzje finansowe, budowlane, handlowe i inwestują, a przy tych wszystkich zadaniach są stawiani w sytuacjach prowadzenia pertraktacji z kontrahentami i konkurencją. Gracze muszą podejmować decyzje strategiczne, negocjacyjne i odnoszące się do koordynacji działań zespołu negocjującego.

Przyjacielska przysługa - gra będąca narzędziem wspomagającym pracę doradców zawodowych. Stanowi skomputeryzowaną wersję przewodnika po stowarzyszeniach i fundacjach, przedsiębiorstwach społecznych i innych instytucjach ekonomii społecznej, które mogą być pomocne w powrocie na rynek pracy osoby bezrobotnej. Jednocześnie program zawiera możliwości autodiagnostyki w zakresie preferencji i kompetencji zawodowych.

30 dni - gra symulacyjna, której celem jest zobrazowanie różnic w perspektywie spostrzegania zmian organizacyjnych, w zależności od miejsca w strukturze przedsiębiorstwa. Gra stworzona została z myślą o 8-20 graczach, szczególnie dedykowana pracownikom zajmującym się zarządzaniem zmianą. Polega na podejmowaniu różnorodnych decyzji zarządczych (restrukturyzacje, zwolnienia) dla niewielkiej stoczni, w ciągu trzydziestu ostatnich dni recesji gospodarczej. Sukces osiągają gracze, których firma przetrwa, czyli osiągnie zyski.

Zetknęliście się kiedyś z grami symulacyjnymi na szkoleniu? Jakimi? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =