Interaktywne wideo na szkoleniu - co to, jak je stosować?

Edukacja    
ocena

Interaktywne wideo w kontekście metody szkoleniowej to pojęcie, które w literaturze dla trenerów rozpoczęło karierę już prawie dwadzieścia lat temu. Wieszczono mu świetlaną przyszłość i przewidywano bogate zastosowanie w przyszłości. W jednej ze znanych pozycji wydawniczych traktujących o zarządzaniu zasobami ludzkimi (z końca lat dziewięćdziesiątych) znajduje się definicja interaktywnego wideo jako nowej techniki opartej na komputerach i wideo.

Taką też wersję możemy znaleźć przekopując tematyczne strony WWW i różnorodne internetowe opracowania. Niestety, nowość tej techniki pozostawia wiele do życzenia, gdyż jej geneza, jak już wspomniano, sięga lat dziewięćdziesiątych, a nawet końca osiemdziesiątych. Najwyraźniej nikomu nie spieszno, by aktualizować szeroko dostępne informacje.

Samo pojęcie interaktywnego wideo rzeczywiście zakłada mariaż technik komputerowych z obrazem wideo. Związek ten powstał na rzecz zaktywizowania widza odtwarzanego obrazu. Statyczność odbioru przekazu wizualnego w znaczącym stopniu ogranicza jego skuteczność dla uczenia się, jednak atutem jest możliwość realistycznego odwzorowania rzeczywistości, istotne szczególnie dla nauczania niektórych kompetencji. Dlatego właśnie połączenie metodologii szkoleń wspomaganych komputerowo, z natury swojej interaktywnych i pozwalających na znaczną indywidualizację programu, z techniką wideo, zostało uznane za świetnie rokującą koncepcję. Dzięki włączeniu elementu płynnego oddziaływania na kolejność prezentowanych treści i obrazów, nawigacji, dodaniu dźwięku, zmiany scenariusza szkolenia w zależności od wybranych odpowiedzi czy opcji, można otrzymać bardzo skuteczne narzędzie edukacyjne.

UWAGA!

Wartymi podkreślenia atutami tej metody są: możliwość stosowania jej przy nauczaniu na odległość, przydatność w kształceniu osób słabo radzących sobie z przyswajaniem dużych ilości materiałów tekstowych, używanie jako części tradycyjnego szkolenia, z którą można zapoznać się w domu (przy zbyt małej ilości czasu udostępnionej na właściwe szkolenie), wyższa skuteczność jej stosowania podczas nauczania kompetencji interpersonalnych, w stosunku do dostarczania samych materiałów tekstowych.

Obecnie produkty opierające się na tym rozwiązaniu możemy znaleźć w bardzo wielu zastosowaniach. Bardzo popularne są szkolenia dostarczane na płytach CD/DVD zawierające właśnie ten element, spotyka się go również w szkoleniach e-learningowych. Ciekawe kursy, prezentacje czy poradniki można tworzyć za pomocą programów pozwalających na wprowadzenie motywu interakcji, np. Camtasia Studio 7.

I na koniec ważna uwaga. Nie należy mylić pojęcia wideo interaktywnego w kontekście szkoleniowym z filmami interaktywnymi. To dwie zupełnie odrębne kwestie.

Mieliście kiedyś do czynienia z taką metodą? Jeśli tak - co o niej myślicie? Podzielcie się opiniami.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =

Polecamy