Jak efektywnie powtarzać materiał?

Edukacja    
ocena

Wyuczone, zapamiętane informacje można szybko zapomnieć. Stanie się tak, gdy nie powiążemy ich z tym, co umieliśmy już wcześniej (informacje logiczne powiązane dłużej zachowujemy w pamięci niż pojedyncze, oderwane od siebie fakty) oraz gdy nie będziemy ich powtarzać i wykorzystywać. Prawdopodobieństwo zapamiętania wzrasta z częstością powtórek. Dobrze jest jeszcze wiedzieć jak najlepiej rozplanować powtórki.

Podstawowym terminem, którym powinniśmy się posługiwać, jest „krzywa zapominania”. Każdy z nas dysponuje pamięcią krótkotrwałą oraz pamięcią długotrwałą. W toku licznych badań ustalono, że mózg najskuteczniej zapamiętuje daną informację, przenosząc ją z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Od momentu uczenia się konieczne są powtórki w określonych odstępach czasowych. I tak najpowszechniejszy model powtarzania zaleca powtórki po upływie:

- 10 minut,

- 1 godziny,

- 24 godzin,

- 48 godzin,

- tygodnia,

- miesiąca,

- 6 miesięcy,

- roku.

Zakłada się, że powtórki rozłożone na takie odstępy czasowe powinny doprowadzać do ulokowania informacji w pamięci długotrwałej, a tym samym pozostać w niej na zawsze.

Przyjmuje się, że uczniowie po 10 minutach gwałtownie zapominają przyswojone informacje, a po 24 godzinach nawet 80% z materiału poznanego na lekcjach. Powtórki są konieczne do zapamiętania. Powtórki mogą mieć charakter zorganizowany lub niezorganizowany. Ten pierwszy przejawia się w dokładnym ustaleniu liczby i czasu powtórek, konkretnie i konsekwentnie.

Niestety zorganizowany sposób powtarzania rzadko jest praktykowany przez uczniów. Częściej wybierają oni powtórki w wieczór poprzedzający sprawdzian, w drodze do szkoły oraz przed samą lekcją. Częste nastawienie „zakuć, zdać, zapomnieć” jest dużą przeszkodą w efektywnym zapamiętaniu. Już dużo lepsze efekty przynosi przemyślenie tematu, opracowanie go w jakiś sposób.

Świetną drogą powtarzania jest zadawanie pytań. Załóżmy, że chcemy się czegoś nauczyć, ale nam to nie wychodzi. Spróbujmy wtedy zadać sobie pytania i szukać na nie odpowiedzi. Trud włożony w zapamiętywanie i wydobywanie treści, pozwoli nam pracować efektywniej.

Powtórki wymagają systematyczności. Każdy powinien samodzielnie opracować swój system powtórek, obserwując, które rozwiązania przynoszą najlepsze efekty.

UWAGA!

Warto podczas powtórek kierować się własnym stylem uczenia się, na przykład wzrokowcy powinni pracować w oparciu o mapy myśli, słuchowcy odsłuchując nagrane przez siebie treści bądź mówiąc o nich na głos.

Jak Wy się uczycie, aby zapamiętać jak najwięcej? Macie swoje metody, techniki? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =