Jak napisać konspekt pracy magisterskiej?

Edukacja    
ocena

Przygotowanie konspektu pracy magisterskiej zajmuje studentowi trochę czasu. Jednak warto go poświęcić, ponieważ w późniejszym etapie bardzo ułatwia pisanie. Jednocześnie sprawia, że nie „gubimy się” w naszym dziele.

Jak napisać konspekt pracy magisterskiej?

photoxpress.com

- dobry konspekt to element pracy, który w trakcie pisania podlega bardzo częstym weryfikacjom. Pozwala kontrolować poprawność pisania i jednocześnie wskazuje błędy w metodologii. To również bardzo ważna pomoc dla promotora, który na tej podstawie ocenia postępy studenta, czy zmierza on we właściwym kierunku. Konspekt wbrew pozorom jest trudnym do przygotowania elementem, nawet pomimo posiadanych informacji;

- gdy, już wybraliśmy temat pracy magisterskiej, to w pierwszej kolejności przygotowujemy plan pracy. Należy wypisać na kartce najważniejsze elementy naszego dzieła. Następnie na tej bazie stworzyć plan, który będzie miał formę prowizorycznego spisu treści. Chodzi o stworzenie takiego konspektu, w którym każdy rozdział zostanie krótko streszczony. Dzięki temu w czytelny i przejrzysty opisałeś swój temat. Jest również podstawa do wprowadzenia w nim zmian;

- mając plan pracy przystępujemy do przygotowania konspektu. Powinien on zwierać tytuł pracy magisterskiej, spis treści oraz wstęp (ze wskazaniem hipotezy). Powinien on być również komentarzem do spisu treści. Jest to przełożenie tego, co zostało wymienione w planue na bardziej szczegółowe informacje. Należy wskazać hipotezy i metody ich udowodnienia lub obalenia, posiadaną bibliografię i inne ważne elementy, które zostaną uwzględnione w pracy magisterskiej. Reasumując, każdy rozdział powinien być streszczony w kliku zdaniach. Powinien zawierać również informacje, dotyczące mających się w nim pojawić hipotez.

UWAGA!

Nie ma jednolitego wzoru na konspekt. Uważam, że dobrze napisany konspekt składa się z następujących elementów: tytuł pracy, uzasadnienie wyboru tematu, cel pracy, problem badawczy z tezami, przedmiot i zakres pracy, zastosowane metody badawcze, literaturę, spis treści i proponowany układ. Warto również wiedzieć, że kształt konspektu może zaproponować lub wręcz narzucić sam promotor.

Co sprawiło Wam największą trudność w trakcie pisania pracy magisterskiej? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =

Polecamy