Jak napisać program szkolenia?

Edukacja    
ocena

Program/plan szkolenia to rodzaj scenariusza działania. Dobrze przeprowadzona analiza potrzeb szkoleniowych (badań rynku w przypadku szkoleń otwartych) stanowi podstawę dla zdefiniowania celów, które za pomocą szkolenia mają zostać osiągnięte. Cele te wyraża się poprzez konkretne efekty w działaniach lub postawach przeszkolonych pracowników.

Precyzyjne określenie tzw. celów operacyjnych jest punktem wyjścia do planu szkolenia. Nazwanie wspomnianych wyników w kategoriach czynności, np. uczestnicy nabędą umiejętność samodzielnego sporządzenia wniosku o dotację, nauczą się konstruktywnej krytyki, będą wypowiadali się w precyzyjny i zwięzły sposób, pozwala na zaplanowanie odpowiednich treści szkoleniowych.

Dobór właściwego materiału musi uwzględniać potrzeby poszczególnych osób tak, by zakres tematyczny nie powodował ani nadmiaru, ani niedoboru informacji. Warto też pamiętać o zasadach wprowadzania nowości poprzez to, co już znane, o nadaniu materiałowi jakiejś struktury i trzymaniu się tego porządku oraz o wspieraniu teorii praktycznymi doświadczeniami. Trudne tematy należy wprowadzać zaczynając od łatwiejszych aspektów zagadnienia i starać się zainteresować uczestników poprzez aktywizowanie ich do działania. Należy też uwzględnić zróżnicowanie w tempie przyswajania wiedzy pomiędzy szkolonymi i przygotować jakąś uzupełniającą treść, która pomoże w opanowaniu materiału osobom mającym jakieś trudności.

Do przekazywanych treści i celów szkolenia dobiera się odpowiednie metody szkoleniowe. Dysponujemy szerokim wachlarzem technik sprawdzających się podczas różnego rodzaju szkoleń. Dla grupowych form nauczania będą to np. mini wykłady, dyskusje, gry i symulacje komputerowe, pokazy, inscenizacje czy techniki dramowe i inne ćwiczenia w grupie. Planując szkolenie na stanowisku pracy możemy skorzystać z coachingu, mentoringu, specjalistycznego instruktażu, rotacji na stanowiskach pracy, zadań zleconych itd. Wybór jest bardzo bogaty, najważniejsze, by prowadził do osiągnięcia założonych celów.

UWAGA!

Kolejnym elementem planu szkolenia jest opisanie, ile czasu zajmą poszczególne etapy danej sesji. Tu warto pamiętać o zasadzie elastyczności. Plan musi przewidywać możliwość skrócenia bądź wydłużenia poszczególnych elementów, w zależności od tempa postępów prac osób szkolonych.

Oczywistym składnikiem dobrego programu szkoleniowego jest także zadbanie o szczegóły takie jak miejsce odbywania się zajęć i odpowiednia oprawa. Należy też pamiętać o przygotowaniu odpowiedniej liczby materiałów i narzędzi do przeprowadzania ćwiczeń. Dobrym zwyczajem jest przygotowanie materiałów ze skrótem zagadnień poruszanych podczas szkolenia, które uczestnicy będą mogli zabrać ze sobą. Osobom zainteresowanym pozwoli to na przypomnienie sobie najważniejszych treści szkoleniowych w odpowiednim momencie, a co za tym idzie, lepsze utrwalenie zdobytej wiedzy.

Dodalibyście coś do powyższych wskazówek? Dajcie znać!

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =

Polecamy