Jak napisać wstęp do pracy magisterskiej?

Edukacja    
ocena

Napisanie wstępu należy do jednych z najtrudniejszych wyzwań, z jakimi zmierza się student w trakcie pisania pracy magisterskiej. Wynika to, faktu, że na dosłownie kilku stronach należy umieścić najważniejsze informacje, dotyczące pracy dyplomowej. Nie jest również tajemnicą, że wstęp (obok zakończenia) należy do najczęściej czytanych fragmentów owego dzieła, będącego podsumowaniem kilkuletniego pobytu na uczelni wyższej.

Jak napisać wstęp do pracy magisterskiej?

photoxpress.com

Jedna z najważniejszych zasad, związana z pisaniem wstępu dotyczy faktu, iż przygotowujemy go na samym końcu. Tworzenie go wcześniej jest stratą czasu. Najczęściej bywa tak, że w trakcie pisania pracy magisterskiej trudno uniknąć zmian pierwotnej koncepcji. Tymczasem wstęp (obok zakończenia) jest tym elementem, które zawiera esencję pracy magisterskiej. Dobrą praktyką jest robienie sobie krótkich notatek (uważanych za wartościowe) w trakcie przygotowywania owego dzieła, które można ewentualnie umieścić we wstępie. Poza tym należy pamiętać o tym, że:

- we wstępie powinny znaleźć się informacje, dotyczącej zarysu problematyki, która będzie omawiana w pracy magisterskiej. Mile jest również widziane uzasadnianie tego wyboru, czyli jaki jest cel twojej pracy;

- informacje zawarte we wstępie muszą pokrywać się z tym, co znajduje się w treści twojej pracy magisterskiej. Po prostu, powinny być jej wiernym odzwierciedleniem;

- we wstępie należy umieścić tezę (lub tezy), które chcesz udowodnić czy obalić. Bardzo ważne jest, aby została ona właściwie sformułowana, w sposób czytelny oraz przejrzysty. Osiągnięcie celu (potwierdzenie lub obalenie tezy) nie będzie możliwe bez opracowania metody badawczej, którą również należy opisać we wstępie. Również w tym przypadku warto zadbać o czytelny sposób jej przedstawienia;

- jeżeli przygotowując pracę magisterską postanowiłeś świadomie zawęzić jakąś problematykę, to informacja o tym, powinna się znaleźć we wstępie. Dobrym zwyczajem jest uzasadnienie tej decyzji. Powyższa uwaga ta dotyczy również ram czasowych;

- kolejnym elementem, który może się znaleźć w pracy magisterskiej, jest opisanie w kliku zdaniach zawartości wszystkich rozdziałów. Warto wskazać te elementy, które są szczególnie ważne dla koncepcji metodologicznej twojej pracy;

- we wstępie można umieścić informację, dotyczącą źródeł, z jakich korzystałeś przy pisaniu pracy magisterskiej. Chodzi tutaj o wskazanie tych, które ze względu na osiągnięcie celu badawczego, uważasz za najważniejsze. We wstępie możesz umieścić informację, np. o korzystaniu z raportów, internetowych baz danych czy sprawozdań;

- kolejnym elementem, który może znaleźć się we wstępie, jest stan badania, dotyczący opisywanego problemu na czasu pisania pracy magisterskiej (dotyczy to szczególnie prac przyrodniczych).

UWAGA!

Warto zadbać o walory literackie pracy magisterskiej. Pozornie wydaje się to trudne, ale można wyobrazić sobie, że twoja praca dyplomowa jest rodzajem artykułu. Dobry dziennikarz pisze tak, aby zainteresować czytelnika. W związku z tym dba o wstęp do swojego artykułu. Reasumując, dobrze napisany wstęp pracy magisterskiej ma z jednej strony przedstawić jej esencję, zaś z drugiej zachęcić do dalszej lektury.

Co sprawiło Wam największą trudność w trakcie pisania pracy magisterskiej? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =

Polecamy

Zabawy plastyczne dla dzieci

Zabawy plastyczne dla dzieci

Agnieszka Gradowska

Case study - co to, na czym polega?

Case study - co to, na czym polega?

Katarzyna Aleksandrzak

Cel szkolenia BHP

Cel szkolenia BHP

Katarzyna Aleksandrzak