Jak powinien się zachowywać prowadzący szkolenie?

Edukacja    
ocena

Prowadzący szkolenie trener to osoba, które powinna nieustannie pracować na rozwojem swoich umiejętności (zarówno twardych jak i miękkich). Stopień opanowania tych kompetencji ma pływ na relacje z uczestnikami zajęć i ułatwia efektywne przekazywanie oraz przyswajanie wiedzy. Idealnego trenera raczej nie znajdziemy, ale są cechy, które sprawią, że zbliżymy się do tego wzorca.

Do przekazywanie wiedzy innym ludziom trzeba posiadać odpowiednie predyspozycje, które obejmują predyspozycje twarde i miękkie. Przede wszystkim powinien lubić kontakt z drugim człowiekiem. Trener powinien dysponować bardzo dużo wiedzą na omawiany temat oraz nieustannie ją poszerzać. Odpowiednie przygotowanie merytoryczne jest jednym z najważniejszych czynników. Z drugiej strony powinien również posiadać kompetencje, które sprawiają, że będzie potrafił przekazywać informacje w ciekawy i zrozumiały sposób. W tego rodzaju pracy przydają się takie umiejętności jak asertywność, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem czy prezentacji. Reasumując, wybitny trener to taki, który opanował dogłębnie opanował techniki przekazywania wiedzy. Dysponuje również odpowiednim podejściem do ludzi oraz posiada chęci do ciągłego samodoskonalenia się.

Opisane wyżej cechy można odnieść do tych, których znaczenia podkreślają uczestnicy szkoleń. Osoby biorące udział w szkoleniach lubią trenerów, którzy potrafią nawiązać kontakt z drugim człowiekiem i okazywać szacunek drugiemu człowiekowi. Ceni się tych prowadzących, którzy posiadają odpowiednie merytoryczne przygotowane, ale jednocześnie maja w sobie odrobinę zdrowej pokory. Źle widziane jest wywyższanie się i traktowanie uczestników zajęć z góry. Jeśli chodzi o umiejętności przekazywania wiedzy, to najlepsze recenzję mają osoby, które robią to z pasją. I wbrew pozorom ludzie lubią wymagających wykładowców, którzy spełniają wyżej wymienione kryteria.

W trakcie szkolenia trener powinien skupiać uwagę na uczestnikach zajęć. W praktyce oznacza to prowadzenie szkolenia w sposób, który uwzględnia perspektywy, doświadczenia i potrzeby słuchaczy. Oczywiście, nie oznacza to automatycznej zgody na spełnianie wszystkich próśb. Powinien korzystać z takich narzędzi, których wszyscy (łącznie z nim) będą czerpali korzyści w znaczeniu zdobytej wiedzy czy panującej w takcie zajęć atmosfery. Trener może pełnić funkcje motywatora. czyli podejmować próby wyzwalania potencjału tkwiącego w uczestnikach warsztatów. Gdy wymaga się od grupy przestrzegania określonych zasad, to samemu nie powinno się ich łamać. Trener nie jest osobą, która posiada monopol na wiedzę i ma prawo do pomyłek. Powinien używać zwrotów: „nie wiem, ale dla sprawdzę tę informację” oraz „przepraszam, pomyliłem się”.

A jaka jest Wasza opinia na ten temat? Dodalibyście coś do powyższych wskazówek? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =