Jak prowadzić dyskusję na szkoleniu?

Edukacja    
ocena

Dyskusja w grupie to świetne narzędzie do wymiany opinii, poglądów i doświadczeń. Pozwala też na kontrolę nad czytelnością przekazywanych treści i szybkie reagowanie na wychwytywane nieścisłości pomiędzy intencją trenera a odbiorem uczestników. Jest też fantastycznym barometrem nastrojów grupy. Jak większość narzędzi, by służyła jak najlepiej swoim celom, musi mieć dobrego operatora. Dlatego warto poznać zasady i techniki prowadzenia dyskusji. Temat jest bardzo obszerny, więc przytoczę kilka najciekawszych przykładów.

Jak prowadzić dyskusję na szkoleniu?

sxc.hu

Dobre zasady prowadzenia dyskusji (i ogólnie komunikacji) wskazują na potrzebę częstego używania parafraz i pytań. Skuteczna wymiana informacji jest możliwa wtedy, gdy odbiorca komunikatu dobrze rozumie intencje nadawcy. Żeby uniknąć nieporozumień warto parafrazować to, co powiedział uczestnik dyskusji. W ten sposób jednocześnie upewnimy się czy dobrze zrozumieliśmy jego przekaz i podsumujemy tę wiedzę dla pozostałej części grupy. Zadając pytania i prosząc o precyzowanie wypowiedzi, ograniczamy ryzyko błędnej interpretacji.

Podczas dyskusji często spotkamy się z różnicami zdań pomiędzy członkami grupy. Rolą trenera jest czuwanie nad tym, by nie doszło do kumulacji napięcia. Należy kierować dyskusją tak, by pokazywać to, co łączy poglądy uczestników. Nie powinno się ignorować ani celowo pobudzać konfliktów wewnątrz grupy. Szkoleniowiec jest odpowiedzialny za wpływ przebiegu szkolenia na samopoczucie uczestników i musi dbać o to, by nie dochodziło do eskalacji negatywnych emocji.

Trener powinien nadawać tempo dyskusji. Podgrzewanie atmosfery drobnymi zawodami np. „kto wypisze więcej zalet e-learningu w ciągu 3 minut?” czy taktownym żartem, skutecznie zwiększa dynamikę pracy w grupie. Tu także należy unikać przesady. Pospieszanie rozmówców może powodować ich wycofywanie się.

Jeśli dyskusja zaczyna nieco kuleć, traci swój rozpęd, można też próbować zachęcać członków grupy do wypowiadania się. Jednak takie działanie wprost często nie przynosi zamierzonego efektu. Lepiej więc spróbować trochę innej metody, polegającej na stosowaniu sprzeciwu wobec wyrażonej przez kogoś opinii. Taka technika negacji może skutecznie rozkręcić rozmowę na nowo. Warunkiem jej skuteczności jest odpowiednie dawkowanie sprzeciwu. Kategoryczne „ależ to bzdura, myli się Pan!” może odnieść skutek odwrotny do zamierzonego i skłonić krytykowaną osobę do opuszczenia sali. W pracy trenera wyczucie i takt to bardzo ważne cechy

UWAGA!

Nic tak nie łechce ego większości osób, jak publiczna pochwała. Dobrze też działa jako motywator do dalszego podejmowania działania. Dlatego warto chwalić za intersujące wypowiedzi. Należy jednak uważać, by nie przedobrzyć. Chwalenie wszystkich i za wszystko zmniejsza magiczną moc takiego zabiegu.

Co powiecie o powyższych propozycjach? Macie inne pomysły na udaną dyskusję? Podzielcie się nimi.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =