Jak skutecznie prowadzić rekrutację na warsztaty i szkolenia?

Edukacja    
ocena

Skuteczna rekrutacja uczestników na szkolenia to poważne wyzwanie dla koordynatora projektu. Uwaga ta dotyczy szczególnie zajęć, dofinansowanych z środków europejskich. Jednak przy właściwym zaplanowaniu tego procesu i odrobinie szczęścia można ją skutecznie przeprowadzić.

Jak skutecznie prowadzić rekrutację na warsztaty i szkolenia?

sxc.hu

Całościowe podejście do rekrutacji uczestników na szkolenie może obejmować dwa procesy. Pierwszy zaczyna się w momencie planowania oraz przygotowywania naszego przedsięwzięcia. Warto wtedy zwrócić uwagę na następujące elementy:

- sposób rekrutowania uczestników do zajęć należy zaplanować już na etapie przygotowywania projektu. Już warto się zastanowić, w jaki sposób będziemy chcieli znaleźć osób, które chcą wziąć udział w naszych zajęciach. Tym bardziej, iż jednym z najczęściej popełnianych błędów jest niewłaściwy dobór grupy docelowej;

- do rekrutacji można się również przygotować na etapie organizowania szkolenia, wykorzystując do tych celów promocję (np. artykuły w gazetach). Chodzi tutaj o to, aby dotrzeć do jak największej grupy osób, potencjalnie zainteresowanych udziałem w szkoleniu. Do tych działań możemy przystąpić, gdy wiemy, że mamy przyznane środki finansowe lub mamy pewność, że szkolenie się odbędzie.

Drugi etap przeprowadzenia rekrutacji, wiąże się z formalnym ogłoszeniem naboru na szkolenie. W przypadku projektów finansowanych z środków europejskich sposoby rekrutowania są ściśle określone we wniosku, zaakceptowanym przez instytucję zarządzającą. Chętnych do udziału można szukać przez:

- ogłoszenia i artykuły ukazujące się w szeroko rozumianych mediach, czyli prasa, radio, telewizja;

- stronę internetową – powinna ona być na bieżąco aktualizowana i prowadzona w sposób, który przyciąga grupę docelową, do której skierowany jest nasz projekt;

- informowanie znajomych, czyli poczta pantoflowa;

- wieszanie informacji o naborze w miejscach czy szeroko rozumianych instytucjach – warto pamiętać, że należy je umieścić tylko tam, gdzie może ona zostać odczytana przez jak największą liczbę potencjalnych uczestników szkolenia. Sprawdza się również rozdawanie ulotek lub przynajmniej pozostawienie ich w widocznym miejscu. Informacje nie powinny być za długie, lecz z drugiej strony powinny zawierać najważniejsze informacje na temat szkolenia.

Czy znacie inne sposoby na prowadzenie skutecznej rekrutacji? Opiszcie je w komentarzu!

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

Polecamy