Jak sprawdzić, czy dziecko jest gotowe do szkoły?

Edukacja    
ocena

Kończy się czas wśród misiów, lal, siadania na dywanie, leżakowania, a zaczną zajęcia na twardych krzesłach wymagające skupienia przez każde 45 minut. Zmieni się sytuacja życiowa i środowisko małego człowieka, powstanie szereg odmiennych wymagań i obowiązków. Chłonne umysły dzieci są jednak w stanie zaakceptować tę nowość, choć jedne lepiej, a inne gorzej radzą sobie z narzuconą rutyną. Może się zdarzyć, że dziecko mimo np. znaczących możliwości intelektualnych, pozwalających na podjęcie obowiązku szkolnego, może być niegotowe na odmienne doświadczenie w sferze emocjonalnej.

Jak sprawdzić, czy dziecko jest gotowe do szkoły?

photoxpress.com

To, czy dziecko poradzi sobie z przyszłymi wymogam, zależy od wielu czynników związanych z jego rozwojem fizycznym, psychicznym i społecznym. Właśnie powyższe wskaźniki są głównymi elementami składającymi się na dojrzałość szkolną dziecka. Rodzice, prócz doboru odpowiednich placówek dla swojej pociechy, mają znaczący wkład w przygotowanie dziecka na nowy etap życia. Tak naprawdę są oni ważnymi pedagogami, mającymi wpływ m.in. na rozwój słownictwa, prawidłowej wymowy, wyrażania własnych myśli, ale i słuchania. Dzięki zabawie i odpowiednio dobranym ćwiczeniom możemy pomóc dziecku w rozwoju logicznego czy abstrakcyjnego myślenia, pamięci, koncentracji, ale także rozwoju ruchowego i manualnego. Warto, aby dziecko prócz samodzielnego ubierania się i wiązania butów, oraz wiedzy ile ma lat i gdzie mieszka umiało m.in. rozpoznawać i wymieniać kolory, dni tygodnia, pory roku.

Być może zainteresują cię nieobowiązkowe testy dojrzałości szkolnej, proponowane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne. Sugerowane jest przeprowadzenie takiego testu na początku i pod koniec zerówki, co pozwoli zaobserwować zmiany w rozwoju dziecka. Test taki trwa około trzech godzin i składa się nie tylko z badania diagnostycznego naszej pociechy, ale i z wywiadu przeprowadzonego z rodzicem. Psycholog zadaje pytania, daje dziecku różnorodne zadania i obserwuje jak się zachowuje i porusza. Podczas testów można się zorientować, czy dziecko umie skupić się na postawionym zadaniu i rozwiązać je w wyznaczonym czasie. Padają też pytania o figury geometryczne i umiejętność liczenia, a także znajomość liter.

Osoba prowadząca test zwraca też uwagę, czy dziecko płynnie, gramatycznie i wyraźnie mówi. Istotne jest tu badanie słuchu fonematycznego - umiejętności rozróżniania fonemów, czyli dźwięków mowy ludzkiej, występujących w danym języku. Sprawdza się go poprzez zadania polegające na podziale wyrazu na sylaby czy wyklaskiwanie rytmu. Testuje się też umiejętność literowania prostych, krótkich słów i ich rozpoznawanie po przeliterowaniu przez inną osobę. Dziecko podczas testu otrzymuje także prosty tekst do przeczytania, gdzie sprawdzane jest również, czydziecko rozumie jego treść. Wszystkie te badania mogą w porę zasygnalizować potrzebę doszlifowania niezbędnych umiejętności. Pamiętaj jednak, że twoje wsparcie i właściwy dialog z dzieckiem na pewno będą niezwykle istotne nie tylko w adaptacji do warunków szkoły, ale i dla jego życiowej drogi.

W jakim wieku Wasze dziecko poszło/pójdzie do szkoły? Co pozwoliło Wam podjąć decyzję? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =