Jak wybrać temat pracy magisterskiej?

Edukacja    
ocena

Każdy, kto kiedyś zmierzył się z materią pisania pracy magisterskiej, wie, z jakim dylematem wiąże się wybór tematu. Tym bardziej, że z tym zagadnieniem student teoretycznie będzie się zmagał dwa lata. Tymczasem przy odrobinie szczęścia i przemyśleniu owego „problemu” można go uniknąć.

Jak wybrać temat pracy magisterskiej?

photoxpress.com

Według Umberto Eco, który jest autorem książki, poświęconej pisaniu pracy magisterskiej, przy wyborze tematu należy kierować się czterema zasadami. Po pierwsze, temat pracy dyplomowej powinien być zgodny z zainteresowaniami piszącego. I rada ta nie powinna wcale dziwić. Teoretycznie na napisanie pracy magisterskiej w Polsce student ma dwa lata. Jest to długi okres czasu i zajmowanie się problematyką, która nie budzi zainteresowania może być trudne i nudne.

Po drugie, Eco zwraca uwagę na dostępność źródeł dla studenta. Podkreśla, że niezwykle ważną rzeczą jest, aby opisywana w nich materia była dla niego zrozumiała.

Po trzecie, pisząc pracę magisterską trzeba mieć w jak największym stopniu bezpośredni dostęp do literatury. Eco podkreśla ograniczenia, jakie wiążą się z aspektem finansowym. I w tym przypadku należy mierzyć ambitne, naukowe zamiary na możliwości tego rodzaju. Kiedyś zdarzyło mi się mieć w rękach pracą dyplomową studenta, który naprawdę wzbudzała podziw. Autor, aby ją napisać prowadził badania laboratoryjne, zaś bibliografia składała się wyłącznie z obcojęzycznych publikacji. Na stronie tytułowej dziękował rodzicom za wsparcie finansowe.

Po czwarte, ujęcie metodologiczne nie powinno wykraczać poza horyzonty studenta. W tej kwestii Umberto Eco doradza wybór węższych obszarów naukowych. Jest łatwiejszy do obronienia, zaś jego wielkość sprawia, że piszący czuje się pewniej. W przypadku, gdy temat jest obszerniejszy może pojawić się zarzut ze strony recenzenta, związany z pominięciem jakiegoś aspektu.

UWAGA!

Osobiście, uważam, że wybierając temat pracy magisterskiej powinno się powiązać go z planowaną przyszłością zawodową. W ciągu dwóch lat jej pisania można stać się ekspertem w danej dziedzinie. A to z kolei sprawia, że zyskujemy atut, który da się wykorzystać w trakcie poszukiwań pracy.

Co sprawiło Wam największą trudność w trakcie pisania pracy magisterskiej? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =

Polecamy