Jak wygląda obrona doktoratu?

Edukacja    
ocena

Publiczna obrona doktoratu jest elementem, który finalizuje proces zdobywania tytułu naukowego doktora. Zaliczana jest do niezwykle stresujących wydarzeń w życiu naukowca, ponieważ musi on odpowiadać na pytania, które są zadawane przez publiczność. Warto zaznaczyć, że każdy może na nią przyjść.

Jak wygląda obrona doktoratu?

photoxpress.com

- podczas obrony jako pierwszy występują przewodniczący komisji, która została powołana do przyjęcia rozprawy przyszłego naukowca. W kilku zdaniach przedstawia on sylwetkę kandydata na doktora i przebieg jego przewodu doktorskiego. Może to również zrobić promotor. Należy zaznaczyć, że w składzie wspomnianej wyżej komisji znajduje się promotor oraz dwaj recenzenci rozprawy doktorskiej;

- kolejnym elementem tej uroczystości jest przedstawianie pisemnego autoreferatu, przygotowanego wcześniej przez doktoranta. Ma on na celu zaprezentowanie najważniejszych aspektów bronionej rozprawy. Doktorant wyjaśnia, dlaczego zajął się określonym zagadnieniem, przedstawia metodykę pracy oraz wnioski. Wystąpienie trwa około 15-30 minut. Potem swoje opinie na temat dzieła doktoranta przedstawiają recenzenci;

- po wysłuchaniu doktoranta oraz recenzentów jego rozprawy przewodniczący komisji otwiera publiczną dyskusję. Jest czas przeznaczany na zadawanie pytań, związanych z bronioną pracą. Może je zadać każdy, kto jest obecny na sali. Musi być spełniony jeden warunek: ma ono dotyczyć rozprawy doktoranta. Po zebraniu wszystkich pytań naukowiec udziela nie odpowiedzi. Ta część obrony trwa około 40 minut;

- następnie członkowie komisji udają się na obrady niejawne. Tam podczas dyskusji oceniana jest rozprawa naukowa doktoranta, jak i przebieg samej obrony. Wynika to z faktu, że owa uroczystość jest kompleksową prezentacją szeroko rozumianych umiejętności doktoranta. Na tym etapie oceniane są również walory dydaktyczne jego wystąpienia. Następnie w tajnym głosowaniu członkowie komisji podejmują decyzję o nadaniu tytułu naukowego lub nie. Jej przewodniczący ogłasza wynik obrony po powrocie na salę. Jeśli jest on pomyślny, to doktor składa podziękowania.

UWAGA!

Nie ma zwyczaju wysyłania zaproszeń na obronę rozprawy doktoranckiej. Czasami zdarza się, że są one wysyłane przez głównego aktora uroczystości do najbliższej rodziny. Mile są widziane kwiaty dla świeżo upieczonego doktora.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =

Polecamy