Jak zadbać o atmosferę podczas szkolenia?

Edukacja    
ocena

Właściwa atmosfera, czyli taka, w której dobrze czują się zarówno uczestnicy zajęć, jak i prowadzący. Jest to jeden z najważniejszych czynników, decydujących o sukcesie szkolenia. Nie bez znaczenia jest także fakt, że iż im lepsza atmosfera, tym łatwiej przekazuje się oraz przyswaja wiedzę.

Zadbanie o dobrą atmosferę podczas szkoleń jest jednym z tych najważniejszych wyzwań, z którymi zmaga się każda osoba prowadząca tego rodzaju zajęcia. Do jak najefektywniejszego poradzenia sobie z tą sytuacją przydają się trzy rodzaje umiejętności: twarde, miękkie oraz posługiwanie się intuicją.

Pierwsza wymieniona wyżej grupa, związana jest z merytorycznym przygotowaniem się trenera do szkolenia. Należy poświęcić dużo czasu na zapoznanie się z tematem oraz nieustannie wzbogacać swoja wiedzę. Uczestnicy zajęć doskonale wyczuwają te sytuacje, w której prowadzący nie jest do końca pewien swoich umiejętności. Na forum grupy warto w kilku zdaniach omówić zakres przekazywanej wiedzy oraz metody, które chcemy zastosować, aby osiągnąć ten cel. Na tym etapie należy zapytać czy osobom biorącym udział w szkoleniu odpowiada taki sposób prowadzenia zajęć.

Sfera umiejętności miękkich to przede wszystkim zadbanie o dobre relacje na dwóch poziomach: pomiędzy osobami biorącymi udział w zajęciach oraz trenerem a uczestnikami warsztatów. Niewątpliwie, przydadzą się takie umiejętności jak: rozwiązywania konfliktów, asertywności czy radzenia sobie ze stresem. Już na początku należy wspólnie z uczestnikami ustalić, jasne oraz czytelne zasady, które będą obowiązywały w trakcie trwania szkolenia, czyli zawrzeć tzw. kontrakt. Jedną z najważniejszych reguł powinien być zapis mówiący o okazywaniu sobie szacunku. Podczas pracy z ludźmi bardzo przydaje się poczucie humoru, ponieważ dzięki jego użyciu można rozładować łagodzić napięcia w grupie. Jednak należy pamiętać, że istnieją granice dobrego smaku, których nie wolno przekraczać. Dotyczy to szczególnie anegdot i dowcipów, których opowiadanie może zakończyć obrażeniem kogoś.

Wskaźnikiem atmosfery panującej w trakcie szkolenia jest zachowanie uczestników. W związku z tym należy uważnie, choć dyskretnie obserwować osoby, biorące w nim udział. W sytuacji, gdy pojawia się niepokojące lub niewskazane zjawisko reagować adekwatnie do tego, się dzieje.

Warto posłuchać również głosu intuicji, szczególnie, gdy mamy do czynienia z sytuacją, gdy zawodzą umiejętności twarde i miękkie.

Braliście kiedyś udział w jakimś szkoleniu? Jeśli tak, to jak oceniacie panującą na nim atmosferę? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =

Polecamy