Jak zaplanować szkolenie w firmie?

Edukacja    
ocena

Planowanie szkolenia jest jednym z etapów cyklu szkoleniowego i powinno być poprzedzone rzetelną analizą potrzeb w tym zakresie. Takie podejście znacznie redukuje ryzyko strat finansowych wynikających z niedostosowania programu szkolenia do rzeczywistych warunków panujących w danej organizacji. Biorąc pod uwagę założenia przyjętej polityki personalnej, zalecenia kadry kierowniczej oraz potrzeby pracowników, sporządza się analizę potrzeb szkoleniowych.

W oparciu o powszechności występowania danej potrzeby (szkolenie indywidualne czy grupowe) i jej rodzaj (umiejętności techniczne, interpersonalne, itp.) podejmuje się decyzje o typie szkolenia. Klasyfikacja szkoleń jest odmienna w zależności od przyjętego kryterium rozróżnienia. Najszerszy podział grupuje szkolenia na zamknięte i otwarte. Opiera się on na kryterium dostępności. Szkolenia zamknięte są adresowane do pracowników konkretnej organizacji, najczęściej dostosowane do jej specyficznych potrzeb. Szkolenia otwarte są organizowane przez zewnętrzną firmę dla przedstawicieli różnych organizacji, zazwyczaj program nie uwzględnia specyfiki pojedynczych podmiotów i branż. W zależności od organizatora szkolenia, dzielimy je na internistyczne (oparte na zasobach własnych firmy) oraz eksternistyczne (kupione od firmy zewnętrznej).

Z uwzględnieniem tego rodzaju parametrów dobieramy odpowiedni do sytuacji rodzaj szkolenia. W oparciu o typ szkolenia planujemy odpowiednie techniki szkoleniowe. Ich dobór ma olbrzymi wpływ na efektywność podjętych działań. Tu można wyróżnić np. techniki na stanowisku pracy, czyli on the job training oraz poza stanowiskiem pracy – off the job training. Dysponując wiedzą w zakresie kogo, czego i jak mamy nauczyć, opracowujemy szczegóły techniczne dotyczące materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, terminu i czasu trwania. Naturalnie, element projektu samego scenariusza szkoleniowego (planu szkolenia) zostanie pominięty lub jego zakres się zmniejszy w przypadku zlecenia szkolenia firmie zewnętrznej.

Kolejnym elementem w planowaniu jest etap przeprowadzenia szkolenia. Tu całość odbywa się na podstawie scenariusza szkolenia, którego projektowanie jest odrębną kwestią. Ważne jest, by w planie szkolenia zadbać o miejsce na ewaluację, czyli ocenę. Bez tej czynności inwestycja szkoleniowa w dużej mierze traci sens. Nie znając skutków podjętych działań i przełożenia wiedzy na praktyczne działania pracowników, nie jesteśmy w stanie ocenić czy całe przedsięwzięcie było odpowiednio przeprowadzone. Dodatkowo, ewaluacja daje nam informację zwrotną stanowiącą świetny punkt wyjścia do kolejnej analizy potrzeb szkoleniowych. Tylko taka procedura planowania szkoleń ma szansę być efektywna, a co za tym idzie przynieść wymierne zyski dla przedsiębiorstwa.

Co myślicie o szkoleniach? Warto w nie zainwestować? Podzielcie się opiniami, doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =

Polecamy

Zabawy plastyczne dla dzieci

Zabawy plastyczne dla dzieci

Agnieszka Gradowska

Case study - co to, na czym polega?

Case study - co to, na czym polega?

Katarzyna Aleksandrzak

Cel szkolenia BHP

Cel szkolenia BHP

Katarzyna Aleksandrzak