Jak zdać międzynarodową maturę?

Edukacja    
ocena

Organizacja Matury Międzynarodowej powstała dawno, około 40 lat temu, jako propozycja dla nielicznej grupy uczniów podróżujących, głównie dzieci ambasadorów. Obecnie matura międzynarodowa jest coraz bardziej popularna, chętnych wciąż przybywa. Daje ona możliwość studiowania za granicą i ogólnie cieszy się dużym prestiżem.

Jak zdać międzynarodową maturę?

sxc.hu

W Polsce matura międzynarodowa jest traktowana jak świadectwo dojrzałości. Możliwość jej zdawania mają licealiści tylko wybranych szkół. Z uwagi na korzystne przeliczanie ocen, uczniowie po tej maturze mają ułatwiony dostęp na studia krajowe. Licealiści mogą nawet aplikować na niektóre uczelnie z pominięciem tradycyjnej rekrutacji bądź według określonych zasad. Na uczelniach całego świata honoruje się dyplom IB, w tym na uniwersytetach Cambridge oraz Oxford, a także na Harvardzie (uzyskana duża liczba punktów ułatwia aplikację).

Warunkiem podejścia do matury międzynarodowej jest dwuletnie, obowiązkowe uczestniczenie w programie prowadzonym przez daną szkołę. Szkoła musi posiadać certyfikat IBO – w Polce dotyczy to 10 szkół publicznych oraz 17 niepublicznych.  Bez uczestniczenia w takim programie, podejście do matury międzynarodowej jest niemożliwe. Materiały do matury międzynarodowej są opracowywane w Wielkie Brytanii, skąd trafiają do konkretnych szkół na świecie. Oczywiście, prace nie są sprawdzane w Polsce. Po zakończonym egzaminie koduje się je i pocztą kurierską wysyła do egzaminatorów.

Matura międzynarodowa jest rozbudowana. Uczniowie zdają kilkanaście egzaminów z sześciu przedmiotów, w czasie trzech tygodni. Przedmiotami obowiązkowymi są język ojczysty, obcy oraz matematyka. Oprócz tego trzeba wybrać naukę społeczną (geografię, historię lub filozofię), naukę przyrodniczą (do wyboru: biologię, chemię lub fizykę) oraz przedmiot spośród wszystkich proponowanych w szkole. Ze wszystkich wybranych przedmiotów trzeba zdać egzaminy, wszystkie w języku angielskim, oprócz egzaminu z języka ojczystego oraz z języka obcego. Egzamin składa się z dwóch lub z trzech części (jest to uzależnione wybranym przedmiotem). W przedmiotów eksperymentalnych pojawia się test wielokrotnego wyboru. Przedmioty humanistyczne natomiast zdaje się głównie poprzez pisanie esejów.

UWAGA!

Za każdy przedmiot można uzyskać notę w skali od 1 do 7, przy czym „7” jest oczywiście oceną najwyższą. Aby zaliczyć dany przedmiot, potrzebna jest co najmniej nota „4”.

Czy chcielibyście zdać międzynarodową maturę? Jak się do niej przygotowujecie? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =

Polecamy