Jak zostać przewodnikiem turystycznym? - rodzaje kursów

Edukacja    
ocena

Zgodnie z polskim ustawodastwem w Polsce można być w przewodnikiem miejskim, górskim oraz terenowym. Do zadań przewodnika turystycznego należy oprowadzanie wycieczek oraz fachowe udzielanie ich uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach.

Jak zostać przewodnikiem turystycznym? - rodzaje kursów

sxc.hu

Wyróżniamy trzy grupy przewodników:

- górskich dla określonych obszarów górskich – ich uprawnienia dzielą się na trzy klasy, w zależności od stopnia trudności tras i wycieczek. W trakcie trwania kursu słuchacz zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotów teoretycznych (zakres podobny do przewodnika terenowego) oraz praktycznych. W tym przypadku oznacza to sprawdzenie umiejętności w terenie górskim. Chodzi m. in. o posługiwanie się sprzętem zimowym, kompasem i mapą;

- miejskich dla poszczególnych miast – słuchacze zapoznawani są z szeroko rozumianą historią miasta, jego zabytkami, kulturą, problemami czy przyrodą. Oprócz tego uczestniczą w zajęciach, przybliżających metodykę organizowania wycieczek czy udzielanie pomocy przedlekarskiej;

- przewodników terenowych dla poszczególnych województw, regionów oraz tras turystycznych – słuchacz bierze udział w kilkumiesięcznym szkoleniu, które obejmuje szereg przedmiotów o charakterze ogólnym (np. historia Polski, geografia turystyczna czy udzielanie pierwszej pomocy) oraz szczegółowym (np. historia, kultura, terenoznawstwo czy geografia wybranego regionu). Oprócz tego organizowane są wycieczki. Aby zdobyć uprawnienia należy zdać państwowy egzamin. Jest on organizowany przez odpowiedni urząd marszałkowski. Będąc przewodnikiem terenowym należy posiadać uprawnienia miejskie, aby moc oprowadzać po Trójmieście, Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu czy Warszawie;

- przewodnikiem turystycznym może być osoba, która ukończyła 18 lat, posiada wykształcenie średnie, posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika, nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego. Poza tym odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin państwowy na przewodnika turystycznego.

UWAGA!

Warto również wspomnieć o innych aspektach kursów przewodnickich. Są to czasochłonne i drogie szkolenia. Kurs trwa klika miesięcy i wiąże się z częstym wyjazdami czy wyjściami w teren. Oprócz tego należy przyswoić dużą dawkę wiedzy teoretycznej. W ramach kursu przeprowadzane są również egzaminy wewnętrzne. Może to być pisemny test lub przygotowanie wycieczki. Średni koszt szkolenia wynosi 1700 zł. Oczywiście, kwota ta jest uzależniona od popularności miejsca, po którym chcemy oprowadzać turystów.

Jaki rodzaj kursu interesuje Was najbardziej i dlaczego? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =

Polecamy

Zabawy plastyczne dla dzieci

Zabawy plastyczne dla dzieci

Agnieszka Gradowska

Case study - co to, na czym polega?

Case study - co to, na czym polega?

Katarzyna Aleksandrzak

Cel szkolenia BHP

Cel szkolenia BHP

Katarzyna Aleksandrzak