Jak zrobić kurs wychowawcy kolonijnego?

Edukacja    
ocena

Kurs wychowawcy kolonijnego to chyba jeden z pierwszych certyfikatów, potwierdzających kompetencje zawodowe. Najczęściej w tych kursach biorą udział uczniowie szkół średnich oraz studenci. Jego posiadanie umożliwia sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą w trakcie zorganizowanych wyjazdów, np. kolonii czy zimowisk.

Jak zrobić kurs wychowawcy kolonijnego?

sxc.hu

- kursy wychowawcy kolonijnego mogą być organizowane przez kuratoria oświaty, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, które uzyskały zgodę kuratora oświaty. Miejscami, gdzie najczęściej odbywają się zajęcia są siedziby biur turystycznych, szkoły, uczelnie wyższe oraz wynajmowane na ten cel sale;

- osoba zainteresowana udziałem w kursie wychowawcy kolonijnego powinna mieć ukończone 18 lat oraz posiadać średnie wykształcenie. Zdarza się również, że organizator żąda dołączania oświadczenia o niekaralności. Największą grupą, która uczestniczy w tym kursie są studenci oraz uczniowie szkół średnich;

- zajęcia trwają zazwyczaj klika dni (często w weekendy) i odbywają się w godzinach popołudniowych oraz wieczornych. W czasie trwania kursu słuchacze zdobywają wiedzę z następujących przedmiotów: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja zajęć w placówce wypoczynku, planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej, obowiązki wychowawcy grupy, wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku, turystyka i krajoznawstwo, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia praktyczno-techniczne, prace społecznie-użyteczne oraz bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników kolonii. Mają one formę wykładów oraz ćwiczeń. Kurs kończy się egzaminem oraz wykonaniem pracy zaliczeniowej;

- kursu wychowawcy kolonijnego nie muszą posiadać, m. in. nauczyciele (wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu z macierzystej szkoły), studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia (wymagany wpis do indeksu o uzupełniającym przeszkoleniu w zakresie organizacji i bezpiecznego pobytu dzieci na koloniach), słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia, instruktorzy harcerscy od stopnia przewodnika włącznie, przewodnicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy PTTK, trenerzy i instruktorzy sportowi.

Czy byliście kiedyś na takim kursie? Czego się tam nauczyliście, co przydaje Wam się najbardziej? Dajcie znać!

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =

Polecamy