Jaki jest mój styl uczenia się?

Edukacja    
ocena

Mało który nauczyciel uwzględnia różne style uczenia się swoich uczniów. Rzadko który rodzic zdaje sobie sprawę, że ich dziecko może lepiej uczyć się w ruchu, czy w wygodnym fotelu niż siedząc „murem” przy biurku. Dobrze byłoby, gdyby każdy uczący się (uczeń, student, osoba dorosła) wiedział, jakich metod używać, żeby osiągać świetne wyniki edukacyjne. Nauka nie zabierałaby dużo czasu, gdyby powszechnie mówiono o różnych stylach uczenia się.

Jaki jest mój styl uczenia się?

sxc.hu

Ludzie nie odbierają świata jednakowo, co wskazuje na ich indywidualność, ale co może być pewnym utrudnieniem. Klasa szkolna jest grupą osób z różnymi stylami uczenia się. Niestety treści i sposób ich podawania jest dla wszystkich jednakowy. Przyjrzyjmy się jednej z wielu zasad: słuchamy nauczyciela. Oczywista reguła, ale dla wzrokowców trudna w przyswajaniu treści. Niektórzy żeby móc skupić się na słuchaniu, muszą jednocześnie rysować coś na kartce lub gryzmolić, co zwykle jest niedopuszczalne podczas wypowiedzi nauczyciela. Stąd wiele zgrzytów i wyniki nauczania, które w innych warunkach byłyby dużo lepsze.

Wyróżnia się cztery style uczenia się: wzrokowy, słuchowy, czuciowy i kinestetyczny. Każdy z nich ma swoją specyfikę, przede wszystkim preferowaną metodą zdobywania wiedzy. Wzrokowcom pomagają barwne, przejrzyście skonstruowane notatki, słuchowcom mówienie na głos lub treści nagrane na magnetofonie lub płycie CD, kinestetycy osiągają najlepsze wyniki przez działanie w ruchu, czuciowcy uczestnicząc w eksperymentach. Zmysły dominujące warunkują sposób, w jaki dana osoba powinna się uczyć.

Sposobem sprawdzenia stylu uczenia się, jaki posiadamy, jest wykonanie testu. „Test pozwalający ustalić odpowiadający Ci styl uczenia się” zawiera pytania zmierzające do ustalenia zmysłu (bądź zmysłów) dominującego. Pytania dotyczą różnych sytuacji życiowych, mamy więc niejako obraz funkcjonowania danego typu. Poniżej przykładowe pytania do testu, który jest dostępny w Internecie:

- „Gdy spotykasz nieznaną ci osobę, na co zwracasz uwagę w pierwszej kolejności?”

- „Gdy uczysz się czegoś nowego, w jaki sposób robisz to najchętniej?”

-„Wróć pamięcią do jakiegoś szczęśliwego momentu ze swojego życia. Przez chwilę spróbuj przypomnieć sobie jak najwięcej szczegółów związanych z tym wydarzeniem. Jakie wspomnienia utkwiły ci w pamięci?”

Po wypełnieniu testu zliczamy wszystkie odpowiedzi a, b, c, d. Po zliczeniu dowiadujemy się, jaki styl uczenia się jest w naszym przypadku dominujący. Oczywiście, może zdarzyć się, że w wynikach otrzymamy po równo dwa, a nawet trzy style. Tym lepiej! Mamy wtedy więcej możliwości w wyborze metody nauki.

Jaki jest Wasz styl uczenia się? Jakie metody pomagają Wam najbardziej w zapamiętywaniu? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =

Polecamy