Jakie szkolenia dla osób 45+?

Edukacja    
ocena

Obecnie najwięcej szkoleń skierowanych jest do osób, spełniających kryterium 45+. Utrzymanie aktywności zawodowej w tej grupie wiekowej często bywa bardzo trudne. W pokonaniu mentalnych barier (w szczególności odnalezienia się na współczesnym rynku pracy oraz zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia) może pomóc udział w zajęciach realizowanych z myślą o tej grupie wiekowej.

Najwięcej szkoleń przeznaczonych dla osób powyżej 45 roku życia to kursy komputerowe oraz kursy języków obcych. Co ważne, w obu przypadkach najczęściej kończą się one zdobyciem odpowiednich certyfikatów. Koszty ich pozyskania refundowane są z funduszy unijnych. „Popularność” tych zagadnień została wymuszona zmianami, jakie zaszły na rynku pracy w ciągu ostatnich lat. Często umiejętności w zakresie obsługi programów komputerów i internetu czy znajomość języków obcych są tymi, które po prostu trzeba posiadać. W ramach europejskich środków istnieje również możliwość sfinansowania kursu prawa jazdy. Z praktyki wynika, że największym zainteresowaniem cieszą się kursy komputerowe.

UWAGA!

Prawie zawsze cykl szkoleniowy przewiduje warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia obejmują tworzenie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej czy właściwe odczytywanie informacji zawartych w ofertach pracy. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o indywidualne konsultacje z doradcą zawodową lub psychologiem. Można uznać, że stały się one normą, jeśli chodzi o szkolenia dla osób 45+. Jeśli chodzi o tematykę twardych szkoleń, to wybór jest bardzo duży. Z nowinek warto wymienić zarządzanie projektami czy funduszami unijnymi.

Szkolenia i warsztaty dla osób powyżej 45 roku życia organizowane są różne instytucje i firmy, w tym urzędy pracy. W zależności od projektu są one skierowane do osób pracujących, bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP), poszukujących pracy (brak statusu bezrobotnego w PUP). Podstawowy wymóg, jaki należy spełnić dotyczy wieku. Co ważne, osoby biorące udział w szkoleniach nie pokrywają żadnych kosztów. Mają zagwarantowane wyżywanie, materiały dydaktyczne i nocleg, jeśli jest on konieczny. Często w przypadku opieki nad dzieckiem zwracany jest koszt zatrudnienia opiekunki. Wydaje się, że standardem stało się pokrywanie przez instytucję realizującą projekt kosztów dojazdu na szkolenia. Czasami wypłacane bywa stażowe za udział w projekcie.

Co myślicie o szkoleniach dla osób 45+? To dobry pomysł? Może mieliście okazję skorzystać? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =