Jakie zajęcia pozalekcyjne w szkole wybrać?

Edukacja    
ocena

Zajęcia pozalekcyjne są zajęciami odbywającymi się poza ramami obowiązkowego nauczania. Najczęściej przyjmują formę kółek zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych kompensujących braki w posiadanych wiadomościach i umiejętnościach, a także szeroki wachlarz zajęć artystycznych i sportowych. Mimo że zajęcia są nieobowiązkowe i angażują czas, który można by spędzić poza terenem szkoły, zachęcają i przyciągają do uczestnictwa wielu uczniów.

Jakie zajęcia pozalekcyjne w szkole wybrać?

photoxpress.com

Zaletą zajęć pozalekcyjnych jest zazwyczaj mała liczebność grup. Stwarza to okazję do bliższego kontaktu z nauczycielem, do zadawania pytań i bardziej zindywidualizowanej pracy. Zajęcia pozalekcyjne zazwyczaj są bardzo wydajne, gdyż nie traci się czasu na czynności około lekcyjne czy uciszanie nierzadko przepełnionych klas. Czynnikiem niesprzyjającym może być natomiast zmęczenie, gdyż spotkania odbywają się popołudniami, po wielu lekcjach intensywnej pracy umysłowej i fizycznej. Dobrze jest więc, gdy uczniowie traktują to, co dzieje się po obowiązkowym planie lekcji jako odprężenie i okazję do spokojniejszego zdobywania wiedzy i umiejętności.

Zajęcia pozalekcyjne są jak gdyby przedłużeniem edukacji, ale również okazją do pogłębiania wiadomości oraz rozwoju pasji oraz umiejętności. Koła zainteresowań pełnią ważną funkcję przede wszystkim w przypadku uczniów zdolnych a jednocześnie nieśmiałych. Mniejsza liczebność osób niż w klasie szkolnej, bliższy kontakt z nauczycielem, a także szeroka możliwość prezentacji osiągnięć sprawiającą, że talenty są dostrzegane i co najważniejsze – wzmacniane i ukierunkowywane. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne muszą jednak dołożyć wszelkich starań, aby czas spędzany z uczniami był owocny. Będzie taki, jeśli przewidywane zajęcia zostaną dobrze i rzetelne zaplanowane, gdy uwzględnią rzeczywiste potrzeby uczniów.

UWAGA!

Niezmiernie ważna jest również atmosfera zajęć. Powinni prowadzić je nauczyciele, którzy autentycznie mają na to ochotę. Niewątpliwie wpłynie to na jakość spędzanego czasu. Zajęcia nie powinny być przymusem, co często dzieje się zwłaszcza w przypadku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Tymczasem nawet konieczność uzupełniania wiedzy nie musi być przykrym obowiązkiem, jeśli wykorzystamy zalety kółek (przede wszystkim wyzbycie się z ciasych ram lekcyjnych). Nawet przestawienie ławek i krzeseł, może wyzwolić uczestników z myślenia klasowo-lekcyjnego. Równie istotne jest wytworzenie atmosfery życzliwości, radości i zabawy. Warto jest dołożyć starań, aby uczniowie z chęcią pozostawali w szkole po swoich lekcjach.

Wasze dziecko uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne? Jakie? Jak się na nich czuje, czy jest zadowolone? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =

Już w przedszkolu zauważyliśmy, że nasza córka lubi rysować. Postanowiliśmy rozwijać jej pasję. Na wyszukiwarce POZASZKOLNE.PL znalazłam koło plastyczne. Dorotka chodzi na nie już 2 rok. Zauważyłam, że dzięki nim nie tylko lepiej rysuje, ale również łatwiej nawiązuje kontakty z rówieśnikami.

~ / 2012-08-09 10:17:52
oceń komentarz: (0) (0)