Jakiego języka używać podczas szkoleń?

Edukacja    
ocena

Język używany podczas szkolenia jest najważniejszym czynnikiem, który decyduje o właściwej komunikacji w grupie. To niezbędne narzędzie umożliwiające przekazywanie wiedzy i decydujące, w jakim stopniu zostanie ona przyswojona przez uczestników zajęć.

Jakiego języka używać podczas szkoleń?

photoxpress.com

Język, którym się posługujemy podczas prowadzenia szkoleń może stać naszym sprzymierzeńcem. Wystarczy jedynie wykorzystać tkwiące w nim możliwości oraz potencjał. Właściwy wykorzystywany język umożliwiakomunikację w grupie, pełni funkcję kontrolną i dynamizującą. Odpowiednie używane słownictwo to także sposób okazywania szacunku lub jego braku w relacjach trener - uczestnik szkolenia czy pomiędzy słuchaczami.

Po pierwsze, powinno się w miarę możliwości używać prostego języka. Specjalistyczne słownictwo wprowadzamy z rozsądnym umiarem, gdy jest to rzeczywiście koniecznie. W takiej sytuacji od razu je definiujemy, ponieważ niezwykle ważnym jest, aby każdy z uczestników wiedział, co się pod nim kryje. Źle jest widziane używanie tzw. chwastów językowych, czyli zwrotów i określeń, które nie wnoszą żadnych dodatkowych treści, ważnych dla uczestników zajęć.

Po drugie, unikamy długich monologów. Szkolenie to aktywna forma przekazywania wiedzy, więc najlepiej wprowadzać teorię poprzez dialog z uczestnikami warsztatów. Tym bardziej, że umożliwia to również zadawanie pytań na bieżąco. W sytuacji, gdy koniecznym jest wygłoszenie dłuższego wykładu warto uczestników uprzedzać o tym fakcie na początku zajęć.

Po trzecie, szkolenie to nie czas na używanie wszelkiego rodzaju slangów czy potocznych zwrotów, mających taki wydźwięk. Uwaga ta nie dotyczy zajęć, w których uczestniczą osoby reprezentujące np. określoną branżę zawodową czy dziedzinę naukową. W takiej sytuacji słownictwo, którym posługują się one w pracy, ułatwia przyswajanie wiedzy. Unikajmy skrótów myślowych, których konsekwencją może być szum komunikacyjny czy brak zrozumienia przekazywanych treści.

Po czwarte, zwracamy uwagę na zasady poprawnego wymawiania, czyli jak mówimy - starajmy się głośno, powoli i wyraźnie, używając poprawnych form gramatycznych (konstrukcja wypowiadanych zdań). Dobra praktyką w trakcie trwania szkoleń jest modulowanie głosem poprzez zmianę jego natężenia, barwy czy wysokości. Głos to również narzędzie, które możemy wykorzystać do osiągnięcia innych celów. Gdy przekazywana informacja jest ważna, wówczas możemy ją mocnej zaakcentować. W ten sposób nadajemy własne znaczenia wyrazom czy zwrotom. Z kolei zmiana rytmu w trakcie wypowiedzi pełni funkcji dynamizującą.

A jaka jest Wasza opinia na ten temat? Dodalibyście coś do powyższych wskazówek? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =

Polecamy