Klasa integracyjny - zalety, wady

Edukacja    
ocena

Rodzice dzieci sprawnych mają wiele obaw w związku z zapisaniem swojego dziecka do szkoły integracyjnej. Martwią się tym, jak dziecko poradzi sobie wśród rówieśników z deficytami rozwojowymi, czy poziom nauczania nie będzie zaniżać jego sprawności intelektualnej bądź czy dzieci niepełnosprawne nie będą faworyzowane przez nauczycieli.

Klasa integracyjny - zalety, wady

morguefile.com

System integracyjny został stworzony, aby umożliwić dzieciom niepełnosprawnym naukę razem z dziećmi zdrowymi. W klasie integracyjnej nie ma różnic w programie nauczania, ale w sposobie kształcenia. Pracuje w niej bowiem dwóch nauczycieli. Nauczyciel przedmiotowy oraz pedagog specjalny ściśle ze sobą współpracują, gdy jeden naucza, drugi dostosowuje formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

Dla dzieci z deficytami prowadzone są również odpowiednie terapie pedagogiczne, mające na celu wyrównanie braków. Dlatego rodzice dzieci zdrowych nie powinni obawiać się niższego poziomu kształcenia w szkole o takim oddziale, gdyż indywidualny tryb nauczania jest dużo skuteczniejszy dla dzieci zarówno chorych, jak i zdrowych niż w „normalnej” klasie. Program nie jest przerabiany w wolniejszym tempie, ale dostosowany do możliwości dzieci, dlatego każde ma szansę na zrozumienie materiału i przerobienie go pod okiem nauczyciela. Istotny jest również fakt, iż klasy integracyjne liczą zaledwie kilku uczniów, aby nauczanie było jak najbardziej efektywne. W klasie, w której jeden nauczyciel ma pod opieką około 30 wychowanków nie ma możliwości, aby poświęcić czas każdemu z osobna. Kolejną zaletą uczęszczania dziecka zdrowego do klasy integracyjnej jest jego kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi. Dziecko uczy się poprzez to wzajemnych relacji z osobą chorą oraz bezinteresownej pomocy. Dziecko staje się wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka, nabywa empatii i tolerancji. Dzieci uczą się wspólnie, jak pomagać sobie w przełamywaniu barier i ograniczeń.

klasa integracyjnamorguefile.com

Warto posłać dziecko do szkoły integracyjnej. Rodzice powinni zdawać sobie sprawę, iż nie jest to szkoła „gorsza” tylko dlatego, że dostosowana jest do rozwoju i możliwości uczniów z deficytami rozwojowymi. Tak naprawdę klasa integracyjna daje dziecku lepsze możliwości nauki i rozwoju pod okiem wyspecjalizowanych nauczycieli, którzy mogą każdemu dziecku poświęcić swój czas i uwagę. Nie zapominajmy również, iż dziecko nabywa ważnych wartości, którymi są: szacunek do drugiego człowieka, empatia oraz wzajemna i bezinteresowna pomoc.

A jaka jest Wasza opinia na ten temat? Dajcie znać w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =