Komunikacja wewnętrzna - co to jest?

Edukacja    
ocena

Komunikację wewnętrzną określa się jako jeden z elementów budowania wizerunku organizacji, czyli inaczej mówiąc public relations. Jest to komunikacja skierowana „do wewnątrz” firmy, obejmująca całe bogactwo relacji między wszystkimi członkami organizacji, na wszystkich jej szczeblach. By mówić o efektywnej komunikacji trzeba uwzględnić jej dwustronną funkcję. Komunikacja działa od-do, nie powinna więc przebiegać jedynie w schemacie zarząd - pracownicy. Musi też zakładać możliwość kontaktu w przeciwnym kierunku. Komunikacja wewnętrzna jest szczególnie istotna w dużych firmach oraz w tych, które mają charakter internetowy lub składają się z wielu oddalonych od siebie oddziałów. Nie oznacza to jednak, że w mniejszych przedsiębiorstwach nie należy się jej odpowiednia uwaga. Takie podejście jest błędne i zostało zanegowane już jakiś czas temu.

Komunikacja wewnętrzna - co to jest?

photoxpress.com

Komunikacja wewnętrzna polega na informowaniu pracowników organizacji o jej celach i strategii, marce, projektach, o podejmowanych na bieżąco działaniach i zmianach. Jest też kanałem dystrybucji wiadomości o mniej formalnych aspektach, takich jak uroczystości i wydarzenia towarzyskie odbywające się w obrębie firmy. Stanowi też doskonałe kompendium wiedzy dla nowozatrudnionych. Całość dokumentacji wewnętrznej regulującej sprawy pracownicze, wzory wniosków, procedury postępowania - wszystko to znajduje swoje miejsce w dobrze zaprojektowanym systemie komunikacji wewnętrznej.

Jej walorem jest nie tylko budowanie pozytywnego wizerunku organizacji w jej wnętrzu, ale również charakter informacyjny i przewodnikowy. Ułatwia zrozumienie kultury organizacyjnej i pomaga w adaptacji nowych członków przedsiębiorstwa. Dobrze zorganizowana przyczynia się do ograniczenia plotek i niejasności, które bywają demotywujące dla części personelu. Pozwala na stworzenie klimatu zespołowego, budowania zaufania, a co za tym idzie poczucia stabilności, odpowiedniej atmosfery i motywacji pracowników.

Komunikacja wewnętrzna może odbywać się poprzez zastosowanie różnorodnych narzędzi i technik. Ich forma powinna być ściśle dopasowana do celów organizacji oraz do jej charakteru i potrzeb. Adekwatność jest bardzo ważnym elementem projektowania strategii komunikacyjnej. Narzędzia z jakich można korzystać to między innymi: intranet firmowy, spotkania i zebrania pracowników, biuletyny i newslettery, tablice informacyjne, plakaty i postery, radio firmowe, czaty i komunikatory, portale społecznościowe, fora dyskusyjne, broszury i wydawnictwa regularne lub okazjonalne.

Czy w Waszej firmie komunikacja wewnętrza dobrze funkcjonuje? Czy jest Waszym zdaniem istotna? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =

Polecamy