Kto może korzystać ze szkoleń dofinansowanych z UE?

Edukacja    
ocena

Osobą, która może skorzystać ze szkoleń może być praktycznie każdy. Tyle, że trzeba spełnić pewne kryteria, które wskazane przez autorów projektu. Im więcej tych wskaźników spełniamy, tym większa szansa, że zostaniemy zakwalifikowani do udziału w szkoleniach czy warsztatach. W konsekwencji oznacza to, że jedynym sposobem jest zdobywanie szczegółowych informacji na temat tego rodzaju zajęć. Następnie sprawdzenie, czy jako osoby zainteresowane uczestnictwem spełniamy wymogi projektu.

Kto może korzystać ze szkoleń dofinansowanych z UE?

photoxpress.com

Nie sposób wymienić wszystkich grup, uprawnionych do udziału w szkoleniach. Jednak w ogólnym zarysie z różnych form szkoleń współfinansowanych z funduszy unijnych mogą korzystać, m.in.:

- osoby długotrwale bezrobotne, czyli takie, które pozostają bez zatrudnienia przynajmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, poprzedzających przystąpienie do projektu;

- osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, przypisanym do miejsca stałego zameldowania (status bezrobotnego) - można być zarejestrowanym tylko w jednym urzędzie;

- osoby zarejestrowane w urzędzie pracy ze statutem osoby poszukującej pracy - można być zarejestrowanych w dowolnej liczbie urzędów pracy;

- kobiet, które przerwały pracę z powodu urodzenia dziecka czy wychowywania potomstwa;

- osoby do 25 roku życia - chodzi o zwiększenie szans na znalezienie im pracy jako osobom nie zawsze dysponującym odpowiednim doświadczeniem zawodowym;

- osoby po 45 roku życia, które racji wieku mogą mieć problemy ze znalezieniem i utrzymaniem pracy;

- osoby niepełnosprawne (bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych), ·- bezrobotne osoby, które mieszkają w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców;

- bezrobotni, którzy nie posiadają kwalifikacji zawodowych i odpowiedniego doświadczenia czy osoby samotnie wychowujący dziecko (do lat 18);\

- osoby, które opuściły więzienie po odbyciu kary;

- w zależności od specyfiki szkoleń określone grupy zawodowe;

- przedstawiciele szeroko rozumianego świata biznesu - ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;

- osoby, które mogą stracić prace z powodu likwidacji miejsca zatrudnienia z powodu grupowych zwolnień;

- osoby pragnące założyć działalność gospodarczą;

- rolnicy, którzy są zarejestrowani w KRUS;

- dzieci i młodzież (uczące się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych) oraz studenci.

Słyszeliście o szkoleniach finansowanych z UE? A może mieliście/ macie okazję z nich skorzystać? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =