Kurs pedagogiczny – czy warto?

Edukacja    
ocena

Kurs pedagogiczny to propozycja dla tych osób, które pragną zdobyć uprawnienia, które umożliwią podjęcie pracy w szkole. Posiadanie świadectwa potwierdzającego jego ukończenia uprawnia do nauki przedmiotów, zgodnych z posiadaną wiedzą oraz zdobytym wykształceniem.

Kurs pedagogiczny – czy warto?

sxc.hu

- już na początku warto zaznaczyć, że najczęściej za kurs pedagogiczny trzeba zapłacić. Wyjątkiem od tej reguły są studenci, którzy mogą zaliczyć go jako jeden z elementów studiów. Wówczas zajęcia są darmowe. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy żak może go ukończyć, ale nie musi. Większość uczelni wprowadziła dla tych osób opłaty za możliwość uczęszczania na te zajęcia. Jednak nie są to duże koszty. W przypadku autorki tego artykułu kurs trwał przez cztery semestry, zaś każdy z nich kosztował 300 złotych;

- w trakcie trwania kursu słuchacz zdobywa wiedzę z psychologii, pedagogiki oraz metodyki nauczania. Z ciekawych przedmiotów można wymienić emisję głosu czy elementy historii wychowania. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. Każdy z przedmiotów kończy się zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Oprócz tego dwukrotnie należy zaliczyć praktyki pod opieką prowadzącego je nauczyciela. Odbywają się one w gimnazjum i szkole średniej;

- decydując się na udział w kursie pedagogicznym warto sprawdzić, czy organizująca go instytucja posiada odpowiednie uprawnienia. Tym bardziej, że wiąże się to z pokryciem czesnego. Wydaje mi się, że najbardziej sprawdzonymi instytucjami pod tym względem są uczelnie wyższe;

- odpowiedź na pytanie: czy warto ukończyć kurs pedagogiczny nie jest jednoznaczna. Wynika to z faktu, że często uprawnienia pedagogiczne to za mało, aby pracować w szkole. Oprócz tego należy mieć ukończone studia podyplomowe z przedmiotu, którego chcemy nauczać. Nie zmienia to faktu, że świadectwo ukończenia kursu ułatwia np. prowadzenie zajęć w szkołach policealnych. Przydaje się ono także osobom, które prowadzą różnego rodzaju szkolenia. Osoba, która ukończyła kurs pedagogiczny automatycznie zdobywa te uprawnienia wychowawcy kolonijnego. Status ten mają studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne. Wymagany jest wpis do indeksu o uzupełniającym przeszkoleniu w zakresie organizacji i bezpiecznego pobytu dzieci na koloniach.

Czy byliście kiedyś na takim kursie? Czego się tam nauczyliście, co przydaje Wam się najbardziej? Dajcie znać!

OCENA
2.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =

Polecamy