Kurs pisania wniosków unijnych - czy warto?

Edukacja    
ocena

Po wejściu Polski w struktury unijne otworzyły się przed naszym krajem nowe możliwości, związane z wykorzystywaniem funduszy europejskich. Tyle, że najpierw trzeba przygotować odpowiednią dokumentację, której przygotowanie nie jest możliwe bez posiadania odpowiedniej wiedzy. Obejmuje ona znajomość wytycznych, interpretacji i różnego rodzaju niuansów. W jej przyswojeniu pomagają firmy szkoleniowe oraz instytucje, które podjęły się zadania przeprowadzania kursów pisania wniosków unijnych

Kurs pisania wniosków unijnych - czy warto?

sxc.hu

W przypadku funduszy europejskich szkolenia poświęcone tej tematyce, organizowane są przez instytucje zarządzające oraz pośredniczące w ramach każdego z programów operacyjnych. Najczęściej są one adresowane do osób czy firm, które chcą skorzystać z dofinansowania w ramach środków unijnych. Z instytucji, które najczęściej je realizują należy wymienić: Centralny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy czy ośrodki, którym powierzono takie zadania (np. ośrodki regionalne Europejskiego Funduszu Społeczne).

W wymienionych wyżej instytucjach mamy do czynienia z kompleksowymi szkoleniami, przeznaczonych dla beneficjentów. Warto również zaznaczyć, że z tą tematyką zetkniemy się również podczas innych szkoleń. Tyle, że pisanie wniosków zostanie omówione w sposób bardzo ogólny celem przybliżenia tych skomplikowanych zagadnień. Są to, m. in. warsztaty, przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej. Prawie zawsze w cyklu szkoleniowym znajdzie moduł poświęcony korzystaniu ze środków unijnych. Organizowane są także szkolenia przeznaczone dla organizacji pozarządowych czy pracowników naukowych, chcących skorzystać z tych grantów.

Nie brakuje również firm szkoleniowych, które swojej ofercie mają tego rodzaju szkolenia. Decydując się na udział w zajęciach trzeba jednak pamiętać, że najwięcej nauczymy się, mając bezpośredni kontakt z tym zagadnieniem. Nie chodzi tu o negowanie wartości zdobywanej wiedzy.

UWAGA!

Fundusze unijne są dynamiczną materią, które nieustannie się zmienia. Na szkoleniu zostaną przekazane informacje na temat obowiązujących wytycznych i pisania wniosków. Tymczasem w praktyce często o ich interpretacji decyduje instytucja przyjmująca wnioski. Reasumując, decydując się na kurs pisania projektów unijnych wybierzmy odpowiednia firmę, posiadającą renomę, doświadczenie i odpowiednią kadrę. Niestety, spełnienie wymagań idzie w parze z dużymi kosztami. Poza tym należy pamiętać, że tą wiedzę należy na bieżąco aktualizować, korzystając z różnych źródeł.

Co myślicie o takim kursie? Zainwestowalibyście w niego? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =

Polecamy