Mentoring w biznesie - na czym polega, szkolenia

Edukacja    
ocena

Czym jest mentoring? Jak sugeruje źródłosłów, jest to jakiś rodzaj działania związany z osobą mentora. Ma w sobie trochę z przysłowiowej relacji „uczeń - mistrz”, jest jej uwspółcześnioną wersją. W biznesie, mentoring to metoda rozwoju pracownika. Opiera się na założeniu szerokiej wiedzy i doświadczeń mentora, połączonej z zaufaniem do jego osoby oraz postrzeganiem go jako autorytetu, wzoru. Polega na stworzeniu partnerskiej relacji pomiędzy pracownikiem a jego mentorem.

Mentoring w biznesie - na czym polega, szkolenia

photoxpress.com

Zadaniem mentora jest wspierać, doradzać, inspirować. Jego celem - prowadzić do podniesienia samoświadomości ucznia, budowania jego kompetencji i ścieżki karkiery. Mentoring to sposób na przekazanie wiedzy „co?” oraz „jak?”.

Osoby pełniące funkcję mentora doradzają swoim uczniom, jaką drogę rozwoju wybrać i jak nią podążać. Mogą udzielać bardziej szczegółowych lub mniej konkretnych wskazówek, zależnie od potrzeb i życzeń uczenia. Podpowiadają i pokazują, w jaki sposób osiągnąć satysfakcjonujący poziom umiejętności niezbędnych w obrębie danej organizacji. Mogą też być przewodnikiem po kulturowych niuansach firmy. Każde przedsiębiorstwo ma swój specyficzny klimat, metody postępowania, procedury - na poziomie jawnym i niejawnym.Jeśli mentor czuwa nad nowym pracownikiem, może pomóc mu się w tym klimacie odnaleźć.

Mentor może też pomagać w rozwiązywaniu konkretnych problemów, z jakimi spotyka się uczeń podczas pracy. Może wskazywać kierunki działań podczas realizacji projektów, podpowiadać sprawdzone strategie. Mentoring jest również narzędziem kształtującym postawy i zachowania. Mentor powinien być wzorem dla ucznia, a jako taki, tworzy pewien obraz słusznych i źle widzianych działań.

Jeśli mentor jest autorytetem dla swojego ucznia, a ich relacja opiera się na wzajemnym zaufaniu i autentycznej chęci udostępniania doświadczeń ze strony mistrza, poziom motywacji do korzystania z tej wiedzy jest u pracownika bardzo wysoki. Świadomość, że ktoś podziwiany i szanowany wspiera nas, że jesteśmy dla niego istotni i nasze dobro leży mu na sercu, stanowi silny motywator do samodoskonalenia.

UWAGA!

Pozyskiwanie wiedzy „u źródeł”, możliwość modelowania zachowań, uczenia się podczas wykonywania pracy, to bardzo efektywne narzędzia podnoszenia kompetencji. Dzięki tym właściwościom mentoring jest bardzo cenioną metodą, z której znaczne korzyści czerpie nie tylko pracownik, ale cała organizacja.

A co Wy myślicie na ten temat? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =